Ve 4. kole přijímacího řízení byli přijati všichni uchazeči. Do 3.9. 2021 je nutné potvrdit řediteli školy nástup.