Vyhlašuji volby do Školské rady při SOŠ a SOU Milevsko, Čs. armády 777 z důvodu ukončení funkčního
období stávajících členů v srpnu 2020. Školská rada je zřizována podle ustanovení § 167 a následujících paragrafů školského zákona.

Počet členů školské rady byl stanoven KÚ na 6.
Funkční období rady je 3 roky.

Složení školské rady SOŠ a SOU Milevsko, Čs. armády 777
• 2 zástupce jmenuje zřizovatel
• 2 zástupce budou volit oprávněné osoby (zákonní zástupci a zletilí žáci)
• 2 zástupce budou volit pedagogičtí pracovníci

Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem školské rady.
Navržení kandidáti: Karel Šácha, Markéta Hadáčková (za pedagogické pracovníky), Pavlína Buriánková, Dana Fridrichová (za zákonné zástupce a žáky)

 Při organizaci voleb bude dbáno na dodržování ochrany osobních údajů.

Datum konání voleb: 25.5.2020 od 13:00 hod do 16:00 hod – elektronicky (pokyny budou k dispozici na Bakalářích a na emailu)

Mgr. Václav Kašpar

ředitel školy