Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Milevsko, Čs. armády 777 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Učitel odborného výcviku

Zaměření:
Truhlář

Místo výkonu práce:
odloučené pracoviště Veselíčko 91

Pracovní podmínky:
pracovní poměr na plný pracovní úvazek, odměna dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Požadavky:
Vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících – výuční list ve výše jmenovaném učebním oboru, doplňkové pedagogické studium (možné absolvovat v průběhu výkonu funkce do 2 let), trestní bezúhonnost, schopnost práce s mládeží; dále 
plnou způsobilost k právním úkonům, odbornou kvalifikaci, praxi v oboru, bezúhonnost a zdravotní způsobilost.

Nabídky obsahující strukturovaný životopis zasílejte k rukám ředitele školy na e-mail kasparv@issou-milevsko.cz do 2.10.2020.