Obory s výučním listem:

23-51-H/01 Strojní mechanik – možnost stipendia

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem Zaměření ŠVP – zámečník. Absolvent je připraven zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu a opravovat je. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů | 41-55-E/01 – Opravářské práce

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů – tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Absolvent se uplatní zejména v oblasti zemědělského opravárenství a servisních služeb. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin T, B. C. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů – malá mechanizace – tříletý obor zakončený závěrečnou  zkouškou s výučním listem. Absolvent se uplatní zejména v oblasti opravárenství a servisních služeb pro malou mechanizaci. Součástí vzdělání je i získání řidičského oprávnění skupin T, B, C a svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

 41-55-E/01 – Opravářské práce – tříletý obor. Základní ruční a strojní obrábění kovů.Údržby, opravy strojů a zařízení používané v rostlinné a živočišné výrobě. Běžné opravy a údržby traktorů a přípojných vozidel. Získání ŘP skupiny T (B,C). Svařování ocelí.

23-56-H/01 Obráběč kovů – možnost stipendia

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem Absolvent se uplatní v povoláních ve strojírenství, ve výrobních a opravárenských provozech. Je připraven pro vykonávání odborných činností spojených s ošetřováním a běžnou údržbou obráběcích kovů. 

33-56-H/01 Truhlář |  33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

33-56-H/01 Truhlář – Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem Absolvent se uplatní v odvětví dřevozpracující výroby zejména při výrobě nábytku a zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb zahradní architektury atd. Uplatnit se může i při opravách a renovaci truhlářských výrobků.  

33-56-E/01 – Truhlářská a čalounická výroba – tříletý obor. Ruční a strojní zpracování dřeva, obsluha dřevo- obráběcích strojů, jejich seřízení a ostření řezných částí. Zhotovení, sestavení a montáž různých druhů tesařských výrobků, konstrukcí a pomocných zařízení.

65-51-E/01 – Stravovací a ubytovací služby

65-51-E/01 – Stravovací a ubytovací služby – tříletý obor. Základní a jednoduché práce při výrobě a podávání jídel. Příprava a ošetřování základních druhů surovin a potravin. Výdej pokrmů, obsluha a úklid.