Obory s maturitou:

75-41-M/01 Sociální činnost

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách. Je připraven pro poskytování přímé obslužné péče klientům a podporu jejich soběstačnosti a pro nepedagogickou výchovně vzdělávací činnost s dětmi i dospělými. ŠVP – sociální činnost (PDF)

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Absolvent se uplatní na trhu práce jako strojírenský technik (v typové pozici servisní technik), dále se může uplatnit při vykonávání náročných pracovních činností v povolání strojní zámečník ve složitých podmínkách, např. na externích montážích.