Kurzy

Nabídka kurzů pro veřejnost

Aktuálně otevřený kurz:

PEČOVATELSKÉ A SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

Start studia – dle dohody

Cena – 7 500 Kč

Typ programu dalšího vzdělávání

Vzdělávací program zaměřený na získání kvalifikačních předpokladů pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách (Kvalifikační kurz podle § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb. a podle § 16 zákona č. 108/2006 Sb.)

Vstupní požadavky

Střední s výučním listem, úplné střední vzdělání

Forma studia – denní

Délka studia – 230 hodin

Podrobné informace ke kurzu a rozpis učebních modulů

Kontakt – Mgr. Markéta Hadáčková, mahad@email.cz, 775 187 756