V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z organizačních  důvodů (vzdělávání pedagogických pracovníků) ve čtvrtek 13. června 2019 pro žáky tříd OT 1, OSZ 2, SSTP 1 a SSOP 2 ředitelské volno, toto volno se netýká žáků učebního oboru strojní mechanik.