Vzdělání pro každého

 

 

Vzdělání pro každého na SOŠ a SOU Milevsko

S nástupem nového školního roku se rozjíždí v rámci SOŠ a SOU Milevsko další pozoruhodná projektová akce, která nese název Vzdělání pro každého (CZ.1.07/1.2.15). Žáci tak v září usednou do lavic s možností obohatit si standardní vyučování činnostmi zaměřujícími se například na prohloubení motivace ke studiu, vytváření pozitivního klimatu ve třídách a rozhojnění všeobecného přehledu.

Hlavním cílem projektu je podpora rovných příležitostí žáků, včetně jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami, a minimalizace předčasného odchodu z primárního vzdělávání. Náplň jednotlivých oblastí bude účastníkům nenásilnou formou vylepšovat komfort výukového procesu, a to především díky osvědčeným metodám, z nichž některé už byly využity v průběhu úspěšného, nedávno uzavřeného projektu Škola jinak.

Šest klíčových aktivit se dotýká celé řady okruhů – od individuálního poradenství poskytovaného vybraným žákům, přes organizování tematicky zaměřených workshopů, až po tvorbu podpůrného učebního materiálu. Velmi atraktivní částí bude jistě kulturně vzdělávací cyklus pojmenovaný „Poznáváme naše kulturní dědictví“ – pro žáky a jejich rodiče jsou naplánovány výlety na místa prodchnutá historií a uměním.

Projekt bude pulzovat v budově školy i za jejími branami až do prosince 2014, tak věřme, že vlastní realizace zavane mezi všechny zainteresované novou dávku svěží vzdělávací energie.

 

FOTOGALERIE

[EasyGallery id=’ka2′] [EasyGallery id=’ka3′] [EasyGallery id=’ka4′]
KA2 KA3 KA4

[EasyGallery id=’vytvarna_dilna‘]