Projekty

Aktuální projekt:

„Nový kolový traktor pro výuku“

Prevence kriminality

Více o projektu

Uskutečněné projekty:

Škola jinak

více o projektu – zde

Stránky aktivity číslo 5

Škola jinak

 

2011 – OPŽP – Školní zahrada místo vzdělávání a relaxace

oslavy

2007- 2011 – GP – Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol – Projekty – „Modernizace odborného výcviku strojírenských oborů“

Z těchto projektů byly postupně zakoupeny nové stroje – 2 sloupové vrtačky (rok 2007), univerzální jednoválcový stroj Bendicrop (2011).

2009 – 2010 – „Prevence sociálně patologických jevů“

GP – Podpora firem při přípravě učňů – projekt „Podpora oboru zámečník“
2008 – GP – Podpora sociálního začleňování národnostních menšin, cizinců a azylantů na území Jihočeského kraje – projekt „Jazykové kurzy pro Vietnamce“

2007 – GP – Podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů při rozvoji vzdělávání – projekt „Inovace vzdělávacího programu oboru zámečník“

2006 – 2007 projekt SROP „Jedinec a základní životní situace“
Práce s mládeží ve věku 15 – 25 let ohroženou sociálním vyloučením.

Napsat komentář