Projekt  reg. č. 471-01-008/19 „Podpora lyžařského výcvikového kurzu na SOŠ a SOU Milevsko“ z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora lyžařských výcvikových kurzů, výzva pro školní rok 2019/20020

Obsahem projektu je finanční podpora žáků, kteří se z ekonomických důvodů nemohou zúčastnit lyžařského výcvikového kurzu pořádaného naší školou.   V letošním roce se i vzhledem k finanční podpoře v celkové výši 35 500,- z dotačního programu Podpora lyžařských výcvikových kurzů Jihočeského kraje, realizace kurzu uskutečnila, a to v prostorách lyžařského areálu na Špičáku u Železné Rudy v termínu  5. –  9. ledna 2019. Více napoví fotogalerie…

Realizace: 1. 1. 2020 – 30. 4. 2020

Celkové uznatelné výdaje projektu činí 35 500 Kč.   

.