Aktivita vychází z preventivního programu školy a je zaměřena na prevenci kriminality s důrazem na oblast rasismu, xenofobie, extrémismu, agresivity, šikany, sociálních sítí, kyberšikany a závislosti. Tento obsah tematicky navazuje na stejnojmenný projekt uskutečněný v letech 2017 – 2018 a dále doplňuje pravidelnou realizaci třídnických hodin, na jejichž konstruktivní vedení byli učitelé školeni v srpnu letošního roku v kurzu akreditovaném MŠMT.

Aktivity pro naše třídy zajišťuje organizace DO SVĚTA z. s. ze Strakonic, která formou pěti tříhodinových učebních bloků žákům předkládá atraktivní náhled na řešení problematiky výše uvedených témat. Předposlední počin s názvem „Triky médií“ proběhl v pátek 22. listopadu 2019 pro třídu SO3: viz foto.