Přihlášky k maturitní zkoušce (podzim 2017) je možné podat nejpozději do 26. června 2017.