Příběhy bezp. fotka

Už jedenáctým rokem se žáci základních a středních škol seznamují s moderní historií prostřednictvím příběhů. Každý listopad se na stovkách škol v celé České republice konají projekce filmů a besedy s pamětníky, historiky či filmaři. Předáváme mladým lidem příběhy těch, kteří na vlastní kůži poznali, jak snadno člověk svobodu ztratí a jak těžce ji pak získává zpátky. Více na www.jsns.cz.

Naše škola je každoročně součástí tohoto osvětového procesu, a to se silným ohlasem z řad zainteresovaných žáků. Letos padl los na třídu SOC4. V pondělí 23. 11. 2015 zhlédla při hodině občanské nauky dva dokumentární filmy: Československý filmový týdeník č. 35/1968, mapující události vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, a snímek U nás pomáhali taky, jež emotivně zachycuje vzdor vůči okupantům v srpnu 1968 a následnou rezignaci celé společnosti. Závěr dokumentu přináší paralelu se situací na Krymu v roce 2014. Bezprostředně po projekci proběhla poutavá diskuse na téma okupace a role svobody v demokracii.

Mgr. Václav Kašpar