Projekt reg. č. 417-01-001/20 „Podpora žáků učebního oboru strojní mechanik“ z dotačního 
programu Jihočeského kraje Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje.
Obsahem projektu je finanční podpora žáků 1. a 3. ročníku oboru 23-51-H/01 strojní mechanik, tak 
aby se zvýšil jejich zájem o vzdělávání v uvedeném oboru, kde by se řádně vyučili a úspěšně ho
dokončili. Tento projekt má motivovat žáky k řádné docházce do školy a na odborný výcvik a tím
i upevňovat správné pracovní nasazení a volní návyky. Díky vyplácenému stipendiu je projekt
i významnou finanční pomocí žákům ze sociálně slabších rodin. Vzhledem k tomu, že se jedná
o projekt dlouhodobý, předpokládáme, že opět pomůže navýšit zájem žáků základních škol
o vzdělávání v oboru strojní mechanik.

Realizace: 1.9. 2020- 30.6. 2021
Celkové uznatelné výdaje projektu činí 74 500,- Kč