Třída SO1 se zapojila do programu Ušij si to na tělo. Tento zajímavá výuková akce  je zaměřena na změnu postojů a chování ve vztahu ke kouření tabáku a nadužívání alkoholu. Cílem je vést žáky k zamyšlení nad užíváním návykových látek – kouřením a užíváním alkoholu. Vzbudit u nich zájem o zdravý životní styl a rozvíjet dovednosti vedoucí ke zdravému prosazení vlastního názoru (schopnost odmítnout nabízené látky, žádost o laskavost, asertivita apod.). Program je rozdělen do 5
Písecko – Největším nepřítelem učňovského školství je obrovská nabídka SŠ. Společenský tlak na nutnost maturity neumožňuje dětem dozrát a zodpovědně se rozhodnout.  Dostat se na střední školu dnes není problém. Obrovská nabídka studijních oborů a málo vycházejících dětí ze ZŠ vytváří tvrdé konkurenční prostředí, ve kterém to má patrně nejtěžší učňovské školství. Přitom stavební, strojírenské i další firmy stále hlasitěji volají po vyučených, a tedy kvalifikovaných zaměstnancích. Propagace školy „Do prezentace naší školy a všech oborů
PŘÍPRAVA POKRMŮ STUDENÉ KUCHYNĚ je novým kurzem, který naše škola pořádá pro zájemce zdarma. Jedná se o projekt UNIV 2 kraje, který prodporuje další vzdělávání. Pilotní kurz bude probíhat od 4.4. do 30.6. 2012 v rozsahu 100 hodin (20 hodin teorie + 80 hodin praxe). Výuka bude probíhat v pracovní dny odpoledních hodinách 14.30 – 18.30 a o sobotách a popř. svátcích (1.5., 8.5.) Absolvent kurzu se uplatní jako kuchař pro přípravu pokrmů studené kuchyně,