V pondělí 25. ledna 2019 proběhl v truhlářských dílnách ve Veselíčku workshop s panem Petrem Moravcem na téma profesionální nářadí od firmy  FESTOOL.Více o firmě na: https://www.festool.cz/informace
Během měsíce ledna a části února proběhly stavební úpravy sociálního zařízení, včetně výměny sanitárních prvků, v dílnách ve Veselíčku. Celou akci realizovala firma Uniko Písek s. r. o.
Kritéria přijetí – učební obory Kritéria přijetí – maturitní obory Kritéria přijetí –  dálkové studium

22. 12. 2018

PF 2019

Kouzelné Vánoce a štěstím naplněný nový rok přejí zaměstnanci SOŠ a SOU Milevsko