Naše učiliště předkládá žákům vedle klasické výuky i celou škálu aktivit pro obohacení jejich odborných zdatností nebo nastartování profesní kariéry. Učni závěrečných ročníků jsou zapojeni do atraktivního projektu Cesta k práci, jehož podtitul „Poradíme – proškolíme – zaměstnáme“ mluví za vše. Kromě nejrůznějších pracovních workshopů a přednášek zaměřených na posílení zájmu o obor, rozpoznání individuálních potřeb žáků, sestavování business plánu, orientaci na trhu práce a osvojení si důležitých kroků pro úspěšné zvládnutí pracovního pohovoru poskytuje program
Dne 21. listopadu 2018 se od 15:00 do 17:00 uskuteční schůzka rodičů a zákonných zástupců. Přijďte si pro informace!
Vyhlášení soutěže