Informace k provozu škol od 26. dubna 2021

Od 26. dubna – pondělí - je povoleno praktické vyučování všech ročníků bez omezení počtu žáků ve skupině – dle platného rozvrhu za podmínky dodržení všech hygienických opatření a povinného testování. Pokud by někdo vyka­zo­val pří­zna­ky infekč­ní­ho respi­rač­ní­ho...

číst více

Online výuka od 4. ledna

 V týdnu od 4. do 8. ledna 2021 se učí pouze distančně - včetně odborného výcviku. Strava v tomto týdnu je žákům automaticky odhlášena. Rozvrh hodin je stejný jako od 16. listopadu (žákům bude poslán emailem). Informace k provozu školy

číst více

Návrat do školy pro všechny

Návrat do lavic je zde... V pondělí 7. prosince se konečně všichni sejdeme ve škole, na praxi, zkrátka tam, kde bychom měli v rámci příslušného týdne působit. V rozvrhu jsou malinké změny - budeme vás o nich průběžně informovat.     

číst více

Návrat do školy

Ve středu 25.11. začíná prezenční výuka pro končící ročníky učebních a maturitních oborů + prezenční výuka odborného výcviku všech ročníků. Výuka bude probíhat dle platných rozvrhů. Od středy bude zajištěno školní stravování - ten, kdo má stravu zaplacenou, bude mít...

číst více

Online rodičovský meeting

Vzhledem k aktuální situaci se letošní čtvrtletní rodičovská schůzka uskuteční online. Rodiče a zákonní zástupci, kteří mají o tuto akci zájem, napíší email třídním učitelům svých dětí (viz kontakty), a to do 19.11. Učitelé jim zpětně odešlou pozvánku na meeting - ten...

číst více