Technické obory

Možnost dálkového studia

Podnikání a provozní technika

Nabídka učebních oborů zakončené výučním listem

Opravář zemědělských strojů, opravářské práce

Práce se dřevem

Obory truhlář, truhlářské a čalounické práce - perspektiva budoucího uplatnění

Celebrity z řad žáků - Jan Ordoš a Tomáš Havlín

Obor sociální činnost se svými kreativními předměty

Bohaté mimoškolní aktivity

Soutěž UČEŇ ROKU

Akce na podporu příznivého třídního klimatu

Expedice Lotyšsko

Stravovací a ubytovací služby

Každoroční hokejový zápas - žáci versus učitelé

 

Pila Martinice ohromila truhlářské učně

Ve středu 17. května navštívili naši žáci firmu, kde se zpracovává dřevo, a to od přivezení z lesa až po dokončený výrobek, někdy je to vlastně i stavba. Tento podnik s názvem Pila Martinice se nachází v krásném prostředí, kde je vše nebývale upravené  – ve firmě, ale především kolem ní.

Přivítal nás zástupce pily pan Cibulka, který má na starosti veškerý chod výroby a údržby. Ještě než jsme vyrazili na vlastní prohlídku, řekl nám něco o firmě, jak vznikla a jak se rozrůstala. Dále jsme se dozvěděli něco o výrobě. Velká část jejich zakázek míří do zahraničí, převážně do Francie, Německa a Rakouska. V současné době vyrábí krovy na domy do francouzských Alp. Po velmi zajímavé přednášce jsme se vydali na prohlídku provozu, kde si na své přišli především truhláři, vždyť právě pro ně byla exkurze pořádána. Setkali se zařízením a stroji, které se nenachází v našem blízkém okolí, ale je dobré o nich vědět. Hlavně CNC stroj na opracování dřeva, jež se používá na výrobu tesařských konstrukcí, byl úžasný. Ale i máčecí vany a tlakové nádoby určené na impregnaci dřevěných materiálů nás také zajímaly.

Zkrátka jsme moc rádi, že jsme našli tento zajímavý, a podle povídání pana Cibulky, úspěšný podnik. Kluci s Míšou Kolkovou byli pochváleni průvodcem za vzorné chování během 2 hodin prožitých v Martinicích a domů se vraceli plni dojmů.

Karel Šácha

Volná místa do 1. ročníků

Volná místa do 1. ročníků

Výsledky přijímacího řízení – maturitní obory

Rozhodnutí o přijetí – mechanik strojů a zařízení, sociální činnost

Rozhodnutí o přijetí – podnikání. provozní technika (dálkové studium)

Výsledky přijímacího řízení – tříleté obory

Výsledky přijímacího řízení – tříleté obory

Zajímavá pozvánka

Schůzka rodičů a zákonných zástupců

2. ročník čarodějnického běhu

Reprezentační ples školy

Předávání Europassů

Společně s pololetním vysvědčením obdrželi účastníci stáže v Lotyšsku (v projektu MOBILITY, v rámci programu ERASMUS+) cenný dokument – Europass.

Přihlášky ke studiu – nejpozději do 1. března 2017

Kritéria přijímacího řízení 2017/2018