Další burza škol online

Ve středu 20. 1. 2021 se naše škola připojí k Burze středních škol v Písku prostřednictvím portálu BurzaŠkol.online. V tento den můžete získat informace o škole prostřednictvím aplikace GOOGLE MEETS v čase od 16.00 do 19.00 hodin. Každou půlhodinu (tzn. v 16:00,...

číst více

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Učební oboryStudijní obory   Sdělení ředitele školy pro uchazeče oboru 75-41-M/01 Sociální činnost: Ředitel školy rozhodl o tom, že na základě Opatření obecné povahy Čj.: MSMT – 43073/2020-3 se školní přijímací zkouška pro obor 75-41-M/01 Sociální činnost nebude...

číst více

Online výuka od 4. ledna

 V týdnu od 4. do 8. ledna 2021 se učí pouze distančně - včetně odborného výcviku. Strava v tomto týdnu je žákům automaticky odhlášena. Rozvrh hodin je stejný jako od 16. listopadu (žákům bude poslán emailem). Informace k provozu školy

číst více

Návrat do školy pro všechny

Návrat do lavic je zde... V pondělí 7. prosince se konečně všichni sejdeme ve škole, na praxi, zkrátka tam, kde bychom měli v rámci příslušného týdne působit. V rozvrhu jsou malinké změny - budeme vás o nich průběžně informovat.     

číst více

Návrat do školy

Ve středu 25.11. začíná prezenční výuka pro končící ročníky učebních a maturitních oborů + prezenční výuka odborného výcviku všech ročníků. Výuka bude probíhat dle platných rozvrhů. Od středy bude zajištěno školní stravování - ten, kdo má stravu zaplacenou, bude mít...

číst více