Od 1. března znovu otevíráme kurz PEČOVATELSKÉ A SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI
Typ programu dalšího vzdělávání

Vzdělávací program zaměřený na získání kvalifikačních předpokladů pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách (Kvalifikační kurz podle § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb. a podle § 16 zákona č. 108/2006 Sb. – AKREDITACE MPSV)
Vstupní požadavky
Základní, střední s výučním listem, úplné střední vzdělání
Forma studia – denní
Délka studia – 230 hodin
Cena – 7 500 Kč
Podrobné informace ke kurzu a rozpis učebních modulů

Kontakt – Mgr. Markéta Hadáčková, mahad@email.cz, 775 187 756