Výpomoc při přípravě pokrmů je novým kurzem, který SOŠ a SOU Milevsko pořádá v rámci projektu OP VK „E – centrum řemesel netradičně“.  Tento projekt je zaměřen na podporu dalšího vzdělávání a jedním z podporovaných vzdělávacích programů je Výpomoc při přípravě pokrmů. Účast v tomto pilotním kurzu je pro zájemce zdarma.
Hodinová dotace na celý kurz je 60 hodin ( 10 hodin teorie a 50 hodin praxe ). Výuka bude probíhat v SOŠ a SOU Milevsko od 18. 11. do 10. 12. 2013 a jedná se o odpolední hodiny v pracovních dnech, popř. soboty (23. 11., 30. 11. a 7. 12.). Absolvent kurzu se uplatní jako pomocný kuchař pro přípravu pokrmů v pozici zaměstnance a to jak ve velkých, středně velkých i malých provozech. Může také nalézt uplatnění ve střediscích rychlého občerstvení a v bufetech. Přihláška na kurz