V týdnu od 4. do 8. ledna 2021 se učí pouze distančně – včetně odborného výcviku. Strava v tomto týdnu je žákům automaticky odhlášena. Rozvrh hodin je stejný jako od 16. listopadu (žákům bude poslán emailem).

Informace k provozu školy