SPV – ZVVZ

Středisko praktického vyučování – ZVVZ

Středisko praktického vyučování bylo zřízeno v r. 1950 jako součást firmy ZVVZ a.s. a sloužilo k „výchově“ nových zaměstnanců, zejména v dělnických profesích. Po roce 1991, kdy na základě zákona o delimitaci se střední odborné učiliště stalo samostatným právním subjektem, zůstává Středisko praktického vyučování součástí ZVVZ a.s. a nadále trvá úzká spolupráce ZVVZ a.s. a SOŠ a SOU Milevsko.

Středisko praktického vyučování zajišťuje dle školského zákona praktickou výuku žáků a studentů strojírenských oborů SOŠ a SOU Milevsko na základě smlouvy. Učni vykonávají praxi jednak v učňovské dílně, jednak přímo na výrobních střediscích ZVVZ MACHINERY, a.s. a podílejí se na produktivní práci na zakázkách.

 

Podporujeme následující obory:

  • mechanik strojů a zařízení
  • strojní mechanik
  • opravář zemědělských strojů

Pracoviště je vybaveno moderními stroji a výuka je zajišťována jak zaměstnanci ZVVZ GROUP, tak i zaměstnanci SOŠ a SOU Milevsko.

Studentům s dobrými studijními výsledky můžeme nabídnout stipendium, případně základní svářečský kurz.

Kontakty:

ZVVZ a.s., Sažinova 888, 388 25 Milevsko, www.zvvz.cz

Miroslav Vachulka, e-mail: miroslav.vachulka@zvvz.cz, tel.: 737 233034

Mgr. Šárka Nováková,e-mail: sarka.novakova@zvvz.cz, tel.: 382 55 2858