SPV – Veselíčko

Středisko praktického vyučování – Veselíčko

Na odloučeném pracovišti probíhá odborný výcvik následujících oborů:

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Absolvent se uplatní zejména v oblasti zemědělského opravárenství a servisních služeb. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin T, B, C a příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

33-56-H/01 Truhlář
Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Absolvent se uplatní v odvětví dřevozpracující výroby zejména při výrobě nábytku a zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb zahradní architektury atd. Uplatnit se může i při opravách a renovaci truhlářských výrobků.

41-55-E/01 – Opravářské práce
Tříletý obor. Absolvent bude ovládat základní ruční a strojní obrábění kovů, údržbu a opravy strojů a zařízení používaných v rostlinné a živočišné výrobě, dále běžné opravy a údržby traktorů a přípojných vozidel. Během studia získá ŘP skupiny T (B,C) a certifikát Svařování ocelí.

Učitelé odborného výcviku:

Karel Šácha
Vedoucí odborného výcviku

Václav Malý
Učitel odborného výcviku

Miroslav Jedlička
Učitel odborného výcviku – opravářské práce

Bc. Pavel Petráň
Učitel odborného výcviku – opravář zemědělských strojů

 

Naši sponzoři:

LOGO VELKE

danhel-logo-RGB-3D