Ve středu 25.11. začíná prezenční výuka pro končící ročníky učebních a maturitních oborů + prezenční výuka odborného výcviku všech ročníků. Výuka bude probíhat dle platných rozvrhů. Od středy bude zajištěno školní stravování – ten, kdo má stravu zaplacenou, bude mít oběd automaticky přihlášený (kdo oběd nechce, musí si ho odhlásit).  Ostatní výuka probíhá stále distančním způsobem.

Příklad výuky od 25. – 27. listopadu:

Tento týden je sudý – do školy přijdou žáci SOT3 a STP3 a vyučování bude probíhat dle původního rozvrhu.Třídy SOT1, SOP1, SOP2 půjdou na praxi.Třídy OT2, SOC1 mají online výuku na základě upraveného rozvrhu.