Od 11.5.2020 naše škola umožní konzultace k závěrečným zkouškám (ZZ) a maturitním zkouškám (MZ) dle pokynu MŠMT ČR.

Zde jsou pokyny pro  přípravu žáků končících ročníků na závěrečné zkoušky:

1. Prostudovat pokyn MŠMT  a řídit se jím.

2. Vytisknout čestné prohlášení, zletilý žák vyplní a podepíše sám, u nezletilého podepíše zákonný zastupce. Bez podepsaného čestného prohlášení nebude žák vpuštěn do školy !!! (lze napsat i rukou ve stejném znění).

3. Co mít s sebou a co dodržovat:

 Žáci dostanou bližší informace – rozvrh konzultací – do třídních emailů.