Studijní obory

 

Sdělení ředitele školy pro uchazeče oboru 75-41-M/01 Sociální činnost:

Ředitel školy rozhodl o tom, že na základě Opatření obecné povahy Čj.: MSMT – 43073/2020-3 se školní přijímací zkouška pro obor 75-41-M/01 Sociální činnost nebude konat. Počet přijatých přihlášek je nižší než ředitelem školy vyhlášený počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělávání.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn ve středu 28. 4. 2021 na úřední desce školy a na www.issou-milevsko.cz. Rozhodnutí o přijetí se neodesílá poštou.

Do 10 pracovních dnů (nejpozději ve středu 12.5.2021) ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí je nutné odevzdat zápisový lístek řediteli školy.

Mgr. Václav Kašpar

ředitel školy