Krajské hygienická stanice vydala informaci k zahraničním cestám do vybraných oblastí a k povinnosti hlásit uvedenou skutečnost této instituci. Žádáme tedy žáky a jejich rodiče, aby ke vzniklé situaci přistupovali zodpovědně. V případě krizového stavu je nutné kontaktovat KHS a zůstat v domácím prostředí 14 dnů – jedná se o omluvenou absenci. 
Dopis pro školy – KHS