Kontakty

SOŠ a SOU Milevsko
Čs. armády 777
399 01 Milevsko
IČ 14450402
DIČ CZ14450402
info@issou-milevsko.cz

Ředitelka
Mgr. Dagmar Švárová
382 521 439, mob. 603 279 663,
svarova@issou-milevsko.cz,
info@issou-milevsko.cz

Zástupce ředitelky a výchovný poradce
Mgr. Jan Cihlář
382 521 550, cihlar@issou-milevsko.cz

Vedoucí odloučeného pracoviště Veselíčko – Vrchní mistr odborné výchovy
Karel Šácha
383 804 230, sacha@issou-milevsko.cz

Hlavní ekonomka
Marie Vošahlíková, DiS.
383 809 010, vosahlikova@issou-milevsko.cz

Vedoucí kuchyně
Jana Máchová
tel.+ fax: 382 521 903, machova@issou-milevsko.cz

Školní metodik prevence
Mgr. Václav Kašpar
kasparv@issou-milevsko.cz

UČITELÉ

Mgr.Markéta Hadáčková
Třídní učitelka SO1
Vyučující českého jazyka a literatury, občanské nauky a dramatické výchovy
hadackova@issou-milevsko.cz

Mgr.Václav Kašpar
Třídní učitel SOT2, 3
Vyučující odborných truhlářských předmětů, občanské nauky a ekologie
kasparv@issou-milevsko.cz

Mgr.Iveta Kašparová
Třídní učitelka PTPOD1, 3
Vyučující německého a anglického jazyka, právní nauky a hudební výchovy
kasparova@issou-milevsko.cz

Ing.Václav Kotmel
Vyučující tělesné výchovy, matematiky a odborných strojírenských předmětů
kotmel@issou-milevsko.cz

Ing.Miroslava Krejčová
Vyučující ekonomických a odborných předmětů
krejcova@issou-milevsko.cz

Ing.Bc.Vladimír Krejčí
Třídní učitel SSOP1, 2, 3
Vyučující výpočetní techniky a odborných strojírenských předmětů
krejci@issou-milevsko.cz

Ing. Lumír Marcin
Učitel odborných předmětů – obor opravář zemědělských strojů, opravářské práce
marcin@issou-milevsko.cz

Mgr.Diana Princová
Třídní učitelka SOC2
Vyučující pečovatelství, péče o staré občany a ekonomiky
princova@issou-milevsko.cz

Karel Šácha
Vedoucí učitel odborného výcviku – truhlář, pracoviště Veselíčko
sacha@issou-milevsko.cz

Miroslav Jedlička
Učitel odborného výcviku – opravářské práce, pracoviště Veselíčko
jedlicka@issou-milevsko.cz

Bc. Pavel Petráň
Učitel odborného výcviku – pracoviště Veselíčko
Učitel odborných předmětů – obor opravářské práce
petran@issou-milevsko.cz

Václav Malý
Učitel odborného výcviku – pracoviště Veselíčko
maly@issou-milevsko.cz

Zdena Vlková
Učitelka odborné přípravy – stravovací a ubytovací služby, pracoviště Milevsko
vlkova@issou-milevsko.cz

Věra Fraňková
Učitelka odborné přípravy – stravovací a ubytovací služby, pracoviště Milevsko
frankova@issou-milevsko.cz

Školská rada

Za zřizovatele

Ing. Petr Bašík

Mgr. Ivana Stráská

Za rodiče a zletilé žáky

Josef Grůbr – předseda

Markéta Žižková

Za pedagogické pracovníky

Mgr. Diana Princová

Karel Šácha

Napsat komentář