Od 26. dubna – pondělí – je povoleno praktické vyučování všech ročníků bez omezení počtu žáků ve skupině – dle platného rozvrhu za podmínky dodržení všech hygienických opatření a povinného testování. Pokud by někdo vyka­zo­val pří­zna­ky infekč­ní­ho respi­rač­ní­ho one­moc­ně­ní (zvý­še­ná tep­lo­ta, kašel, bolest hla­vy), nesmí se výu­ky zúčastnit.

V týdnu od 26.4. 2021 mají odborný výcvik třídy: SOT 3, OT2, STP3

V týdnu od 3.5. 2021 mají odborný výcvik třídy SOT1, SSOP1, SSOP2

Teoretické vyučování nadále probíhá distanční formou, jsou možné skupinové či individuální konzultace.

Leták testování:  https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

Podrobný manuál: https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf