Online výuka pokračuje dle rozhodnutí MŠMT minimálně do 22. ledna 2021.

 

 

 

Informace MŠMT