DUM – Český jazyk

Český jazyk a literatura
Autor: Mgr. Markéta Hadáčková
VY_32_INOVACE_01_A
 1. Charakteristika češtiny
 2. Jazykověda a její disciplíny
 3. Shoda podmětu s přísudkem
 4. Pravopis tvoření slov
 5. Pravopis velkých písmen
 6. Tvarosloví -podstatná jména
 7. Tvarosloví – slovesa
 8. Risk – lexikologie
 9. Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá a polopřímá
 10. Zvláštnosti a nepravidelnosti ve větné stavbě
 11. Prostě sdělovací styl
 12. Administrativní styl
 13. Publicistický styl
 14. Žádost
 15. Vypravování
 16. Vypravování 2
 17. Rozbor neuměleckého textu
 18. Jazykovědné pojmy A – G
 19. Jazykovědné pojmy H – L
 20. Jazykovědné pojmy M – Z

VY_32_INOVACE_02_A

 1. Literární teorie
 2. Rozbor uměleckého textu
 3. Poznáš historické období?
 4. Umělecké směry
 5. Nejstarší literární památky – test
 6. Epos o Gilgamešovi
 7. Antika
 8. Nejstarší literární památky na našem území
 9. Mistr Jan Hus
 10. Renesance
 11. Martin Hilský
 12. Jan Amos Komenský
 13. Lakomec
 14. Romantismus
 15. Evžen Oněgin
 16. Národní obrození – kvíz
 17. Risk – díla národního obrození
 18. Májovci, ruchovci, lumírovci
 19. Zabiják
 20. Rozvoj čtenářských zájmů

VY_32_INOVACE_03_A

 1. Impresionismus
 2. Oscar Wilde
 3. F. Šrámek: Stříbrný vítr
 4. A. de Saint-Exupéry: Malý princ
 5. Salon na 27 Rue de Fleurus
 6. Karel Čapek
 7. K. Čapek:
 8. R. U. R.
 9. Z. Jirotka: Saturnin
 10. Umělecké tendence svět. lit. po roce 1945 – 1. část
 11. Umělecké tendence svět. lit. po roce 1945 – 2. část
 12. Umělecké tendence svět. lit. po roce 1945 – 3. část
 13. Světová literatura po roce 1945 – autoři
 14. W. Styron: Sophiina volba
 15. P. Coelho: Alchymista
 16. Česká literatura po roce 1945
 17. Česká literatura v letech 1968 – 1989
 18. A. Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
 19. O. Pavel: Smrt krásných srnců
 20. L. Fuks: Spalovač mrtvol
 21. Jazykové prostředky