Projekt Kroužky technických dovedností reg.č.  449-03-001/18

Součástí tohoto projektu jsou dvě samostatné aktivity – práce se dřevem a práce s kovy a opravárenství, kterých se účastní celkem 16 žáků naší školy. Každý kroužek vede učitel odborného výcviku příslušného oboru a probíhá jednou týdně v dílnách odborného výcviku ve Veselíčku. Náplní kroužků není jen tvůrčí zhotovování nejrůznějších výrobků, ale i krátké exkurze do místních firem či workshopy odborníků. Celkové náklady projektu ve výši 44 800,- Kč, z toho uznatelné náklady ve výši 44 800,- Kč. Termín realizace:  1.9. 2018 – 30.6. 2019

Projekt Podpora odborného výcviku na specializovaných pracovištích reg.č. 449-02-001/18

Projekt je zaměřen na žáky oboru 41-55-H/01 opravář zemědělských strojů. Částí odborného výcviku je obrábění. Vzhledem k tomu, že je obrábění specializovaná činnost, rádi bychom využili možnost tuto část výuky odborného výcviku realizovat ve firmě ZVVZ Machinery, s níž máme podepsanou smlouvu o zajištění odborného výcviku. Pod vedením zkušených instruktorů, za využití speciálních strojů by se žáci měli naučit přesné a pečlivé práci, kterou využijí ve svém budoucím profesi. Celkové náklady projektu ve výši 25 000,- Kč, z toho uznatelné náklady ve výši 20 000,- Kč. Termín realizace: 1.9. 2018 – 30.6. 2019