Během měsíce ledna a části února proběhly stavební úpravy sociálního zařízení, včetně výměny sanitárních prvků, v dílnách ve Veselíčku. Celou akci realizovala firma Uniko Písek s. r. o.