Začátkem září jsme se s žáky druhého ročníku zúčastnili velice povedené, výstavně-předváděcí akce s názvem Den Zemědělce v Kameni. Bylo zde vystaveno velké množství zemědělské techniky, a to jak moderní, například robotický secí stroj, který se po poli pohybuje sám a jeho dráhu a práci lze kontrolovat pomocí počítače z kanceláře zemědělce, tak i historické techniky. Tato akce nebyla pouze statická, ale proběhlo zde velké množství ukázek techniky přímo v poli, kdy návštěvníci mohli vidět a porovnat jednotlivé konstrukce nových zemědělských strojů a jejich provedenou práci. Proces srovnávání je pro zemědělce velice přínosný, a proto žáci vyhodnotili exkurzi jako velmi povedenou.

 

Pavel Petráň