Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Milevsko je jednou z institucí vydávajících se cestou transformace v otevřená zařízení a centra celoživotního vzdělávání. Aktuálním výsledkem tohoto procesu je existence vzdělávacího programu „Pečovatelské a sociální dovednosti“, který byl vytvořen na základě projektu UNIV 2 KRAJE a 12. listopadu 2012 již podruhé vyvrcholil slavnostním předáváním certifikátů.

Akce zahrnuje 230 výukových hodin, hlavním garantem je Mgr. Marie Jarošová, ředitelka Sociálních služeb Města Milevska, a vzhledem k tomu, že obsah učiva a veškeré náležitosti odpovídají kvalifikačnímu kurzu podle § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb. a § 116 zákona č. 108/2006 Sb., je završena získáním osvědčení s akreditací MPSV. Úspěšní absolventi se tak mohou plně uplatnit v sociálních službách, v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních, v terénních službách, při poskytování sociální pomoci jak dospělým, tak dětem. Získaná kvalifikace je rovnocenná s oblastí počátečního vzdělávání, a proto jednoznačně přispívá k zlepšení pozice uchazeče o zaměstnání na trhu práce.

Realizace tohoto typu kurzu je plánována i do budoucna, případní zájemci se mohou informovat na webových stránkách školy.
Markéta Hadáčková