Stereotýpek v nás

Ve dnech 25. února, 11. a 25. března se třída SEP 2 zapojila do projektu  „Stereotýpek v nás“ formou cyklu interkulturních dílen. Cyklus interkulturních dílen je kompaktním celkem, který se skládá ze tří navazujících dílen využívajících metody osobnostně-sociální...

Nové trendy v gastronomii

Současný klient má potřebu najíst se chutně, zdravě, pohodlně, rychle, a to v blízkosti své celodenní činnosti. Teprve po skončení práce se uchylujeme ke klidnému – tradičnímu způsobu stravování. Tento stav vyžaduje nový přístup k poskytování služeb. Jako jeden z...

Program Ušij si to na tělo

Třída SO1 se zapojila do programu Ušij si to na tělo. Tento zajímavá výuková akce  je zaměřena na změnu postojů a chování ve vztahu ke kouření tabáku a nadužívání alkoholu. Cílem je vést žáky k zamyšlení nad užíváním návykových látek – kouřením a užíváním alkoholu....