Výzva k podání nabídky – vestavba sociálního zázemí

Výzva_sociální zázemí V1-VODOINSTALACE-NOVÉ ŘEŠENÍ Příloha č. 2 Položkový rozpočet příloha_1_Krycí list nabídky_Vestavba_sociální zázemí Příloha č. 2 Položkový rozpočet V1-VODOINSTALACE-NOVÉ ŘEŠENÍ K1-KANALIZACE-NOVÉ ŘEŠENÍ E1-ELEKTROINSTALACE-NOVÝ STAV 2-STAVEBNÍ-NOVÉ ŘEŠENÍ -PŮDORYS-ŘEZ 1_STÁVAJÍCÍ STAV 0-TECHNICKÁ ZPRÁVA

Výzva k podání nabídky – Dodávka plynových kotlů

Poptávka na dodávku plynových kondenzačních kotlů a s tím související úpravu komínů v dílně odborného výcviku ve Veselíčku. Prohlídka stávající kotelny: pátek 11.7. v 10:00 Termín pro podání nabídky: středa 22.7. do 10:00 Termín dodání: nejpozději 39. týden 22.-26.9.2014, možno i dříve   Předpokládaná cena dodávky 500 000 Kč včetně dph Výzva k podání nabídky Položkový rozpočet Krycí list nabídky 

Výzva v rámci projektu Rozvoj technického vzdělávání v JK – výpočetní technika

Popis zakázky: Výpočetní technika Lhůta pro podání nabídek skončila dne 12.6.2014 v 10:00 hodin. Výsledek VŘ Smlouva  Nabídky budou doručeny v listinné podobě poštou nebo osobně do sekretariátu SOŠ a SOU, Milevsko, Čs. armády 777. Výzva k podání nabídky Příloha 1 – Krycí list Příloha 2 – Čestné prohlášení Příloha 3 – Položkový rozpočet Příloha 4 – Kupní smlouva

Výzva v rámci projektu Rozvoj technického vzdělávání v JK – Univerzální hrotový soustruh

Popis zakázky: Univerzální hrotový soustruh Lhůta pro podání nabídek končí dnem 22.4.2014 v 10:30 hodin. Nabídky podané po tomto termínu budou vyřazeny a nebudou dále hodnoceny. Nabídky budou doručeny v listinné podobě poštou nebo osobně do sekretariátu SOŠ a SOU, Milevsko, Čs. armády 777. Výsledek Kupní smlouva Výzva k podání nabídky Příloha 1 – Krycí list Příloha 2 – Čestné prohlášení Příloha 3 – Položkový rozpočet Příloha 4 – Kupní smlouva

Výzva v rámci projektu Chceme být lepší – Jazyková laboratoř

Popis zakázky: Jazyková laboratoř Lhůta pro podání nabídek končí dnem 22.4.2014 v 10:30 hodin. Nabídky podané po tomto termínu budou vyřazeny a nebudou dále hodnoceny. Nabídky budou doručeny v listinné podobě poštou nebo osobně do sekretariátu SOŠ a SOU, Milevsko, Čs. armády 777. Výzva k podání nabídky Příloha 1 – Krycí list Příloha 2 – Čestné prohlášení Příloha 3 – Položkový rozpočet Příloha 4 – Kupní smlouva

Výzva a výsledek VZ v rámci projektu Rozvoj technického vzdělání v Jihočeském kraji – Virtuální svářecí centrum

Popis zakázky: Virtuální svářecí centrum Toto výběrové řízení již proběhlo. Lhůta pro podání nabídek skončila dnem 11.3.2014 v 10:00 hodin. Výsledek (zveřejněno 21.3.2014) Kupní smlouva Výzva k podání nabídky Příloha 1 – Krycí list Příloha 2 – Čestné prohlášení Příloha 3 – Položkový rozpočet Příloha 4 – Kupní smlouva