Category Archives: Úřední deska

Přihlášky ke studiu – nejpozději do 1. března 2017

Kritéria přijímacího řízení 2017/2018

Projekt ERASMUS+

Mobilitami pro rozvoj technického vzdělávání (MOBITECH)

Erasmus+

Další kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje další kolo přijímacího řízení.

Obory:

  • Strojní mechanik (6 volných míst)
  • Sociální činnost (4 volná místa)
  • Stravovací a ubytovací služby (5 volných míst)

Termín odevzdání přihlášky do 29. srpna 2016, u oboru sociální činnost do 19. srpna 2016.

 

Výsledky přijímacího řízení 2016 – studijní obory

Výsledky přijímacích zkoušek – studijní obory

Výzva k podání nabídky – vestavba sociálního zázemí

Výzva_sociální zázemí

V1-VODOINSTALACE-NOVÉ ŘEŠENÍ Příloha č. 2 Položkový rozpočet příloha_1_Krycí list nabídky_Vestavba_sociální zázemí

Příloha č. 2 Položkový rozpočet

V1-VODOINSTALACE-NOVÉ ŘEŠENÍ

K1-KANALIZACE-NOVÉ ŘEŠENÍ

E1-ELEKTROINSTALACE-NOVÝ STAV

2-STAVEBNÍ-NOVÉ ŘEŠENÍ -PŮDORYS-ŘEZ

1_STÁVAJÍCÍ STAV

0-TECHNICKÁ ZPRÁVA

Výzva k podání nabídky – Dodávka plynových kotlů

Poptávka na dodávku plynových kondenzačních kotlů a s tím související úpravu komínů v dílně odborného výcviku ve Veselíčku.
Prohlídka stávající kotelny: pátek 11.7. v 10:00
Termín pro podání nabídky: středa 22.7. do 10:00
Termín dodání: nejpozději 39. týden 22.-26.9.2014, možno i dříve  

Předpokládaná cena dodávky 500 000 Kč včetně dph

Výzva k podání nabídky
Položkový rozpočet
Krycí list nabídky 

Výzva v rámci projektu Rozvoj technického vzdělávání v JK – výpočetní technika

Popis zakázky: Výpočetní technika

Lhůta pro podání nabídek skončila dne 12.6.2014 v 10:00 hodin.

Výsledek VŘ
Smlouva 

Nabídky budou doručeny v listinné podobě poštou nebo osobně do sekretariátu SOŠ a SOU, Milevsko, Čs. armády 777.

Výzva k podání nabídky
Příloha 1 – Krycí list
Příloha 2 – Čestné prohlášení
Příloha 3 – Položkový rozpočet
Příloha 4 – Kupní smlouva

Výzva v rámci projektu Rozvoj technického vzdělávání v JK – Univerzální hrotový soustruh

Popis zakázky: Univerzální hrotový soustruh

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 22.4.2014 v 10:30 hodin. Nabídky podané po tomto termínu budou vyřazeny a nebudou dále hodnoceny.

Nabídky budou doručeny v listinné podobě poštou nebo osobně do sekretariátu SOŠ a SOU, Milevsko, Čs. armády 777.

Výsledek

Kupní smlouva

Výzva k podání nabídky
Příloha 1 – Krycí list
Příloha 2 – Čestné prohlášení
Příloha 3 – Položkový rozpočet
Příloha 4 – Kupní smlouva

Výzva v rámci projektu Chceme být lepší – Jazyková laboratoř

Popis zakázky: Jazyková laboratoř

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 22.4.2014 v 10:30 hodin. Nabídky podané po tomto termínu budou vyřazeny a nebudou dále hodnoceny.

Nabídky budou doručeny v listinné podobě poštou nebo osobně do sekretariátu SOŠ a SOU, Milevsko, Čs. armády 777.

Výzva k podání nabídky
Příloha 1 – Krycí list
Příloha 2 – Čestné prohlášení
Příloha 3 – Položkový rozpočet
Příloha 4 – Kupní smlouva

Výzva a výsledek VZ v rámci projektu Rozvoj technického vzdělání v Jihočeském kraji – Virtuální svářecí centrum

Popis zakázky: Virtuální svářecí centrum

Toto výběrové řízení již proběhlo. Lhůta pro podání nabídek skončila dnem 11.3.2014 v 10:00 hodin.

Výsledek (zveřejněno 21.3.2014)

Kupní smlouva

Výzva k podání nabídky
Příloha 1 – Krycí list
Příloha 2 – Čestné prohlášení
Příloha 3 – Položkový rozpočet
Příloha 4 – Kupní smlouva