Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Učební obory Studijní obory   Sdělení ředitele školy pro uchazeče oboru 75-41-M/01 Sociální činnost: Ředitel školy rozhodl o tom, že na základě Opatření obecné povahy Čj.: MSMT – 43073/2020-3 se školní přijímací zkouška pro obor 75-41-M/01 Sociální činnost nebude...
Podpora žáků oboru strojní mechanik – stipendia

Podpora žáků oboru strojní mechanik – stipendia

Projekt reg. č. 417-01-001/20 „Podpora žáků učebního oboru strojní mechanik“ z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje.Obsahem projektu je finanční podpora žáků 1. a 3. ročníku oboru 23-51-H/01 strojní mechanik, tak aby se zvýšil...
Vyhlášení voleb do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady

Vyhlašuji volby do Školské rady při SOŠ a SOU Milevsko, Čs. armády 777 z důvodu ukončení funkčníhoobdobí stávajících členů v srpnu 2020. Školská rada je zřizována podle ustanovení § 167 a následujících paragrafů školského zákona. Počet členů školské rady byl stanoven...