Soutěžní den v projektu Rozvoj technického vzdělávání

V pondělí 16. června se na naší škole uskutečnilo soutěžní klání Velcí učí malé, které bylo součástí projektu Rozvoj technického vzdělání v Jihočeském kraji. Aktivity se zúčastnilo šest týmů všech partnerských základních škol. Účastnící absolvovali celkem 12...

Rozvoj technického vzdělávání

Právě finišujeme první rok projektu Rozvoj technického vzdělání v Jihočeském kraji. Aktivity probíhají společně s partnerskými základními školami 1. ZŠ Milevsko, 2. ZŠ Milevsko, ZŠ Bernartice, ZŠ Chyšky, ZŠ Kovářov a ZŠ Sepekov. Žáci zmíněných základních škol v rámci...

Studentské volby do evropského parlamentu 2014

Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují Studentských voleb v České republice. Letos poprvé se uskuteční studentské volby také do Evropského parlamentu.  Studentské volby jsou součástí projektu Kdo jiný? zaměřeného na podporu aktivní účasti mladých lidí v občanské...

Projekt 72 hodin „Ruku na to“

Dne 11.10 jsme se vydali v rámci projektu 72 hodin „ Ruku na to“ do základní školy v Bernarticích. Zde jsme měli během dne za úkol navštívit tři třídy a vymyslet pro zdejší žáky program. Nejdříve jsme navštívili první třídu. V první třídě se děti učí mluvit, počítat,...

Podporujeme technické vzdělání

SOŠ a SOU Milevsko byla vybrána mezi 15 jihočeských škol, které se podílejí na významném projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. Vedle krajského Stipendijního motivačního programu, ve kterém žák za tři roky úspěšného studia může získat až 27 tisíc...