Category Archives: Projekty

Povídání s Pavlem Petráněm

Učni SOŠ a SOU Milevsko dobyli Lotyšsko

Naše škola je ostříleným matadorem v oblasti nejrůznějších projektových počinů. Ačkoliv se aktuálně může zdát, že se podobné aktivity přihlásily o svůj time-out, není tomu tak. Vzdělávání podpořené grantem Evropské unie, tentokrát v rámci programu Erasmus+, je rozjeté na plné obrátky, nepulsuje ovšem ani tak v budově instituce, nýbrž za hranicemi všedních dnů, respektive za hranicemi státními – a to v pobaltském Lotyšsku.

dsc09970

Začátkem října se z ruzyňského letiště odlepilo letadlo s devíti učni oborů opravář zemědělských strojů a strojní mechanik, čímž byl oficiálně odstartován nejen samotný projekt s názvem Mobilitami pro rozvoj technického vzdělání, ale také přerod žáků v samostatné a motivované odborníky. Součástí týmu byl i Pavel Petráň, učitel odborného výcviku, který se s námi podělil o postřehy z atraktivní akce.

O čem vlastně byla lotyšská expedice?

Jednalo se o týdenní pobyt na střední škole v Kandavě a o týdenní stáž na Rižské technické univerzitě. Obsahem byla především výuka odborných předmětů s velkým důrazem na praktické vyzkoušení získaných znalostí, návštěva technických laboratoří na univerzitě, dále pak semináře a exkurze do firem specializovaných na opravy zemědělských a stavebních strojů.

Zkus zajít do podrobností. Co konkrétně jste si osahali, vyzkoušeli?

Na lotyšských školách jsme si mohli vyzkoušet například soutěžní orbu, ovládání nových traktorů, dostali jsme se do dílen pro úpravy pohonných jednotek, repasování motorových součástí a následného testování motorů. Navštívili jsme praktické středisko Lotyšské zemědělské univerzity v Jelgavě s více než 2000 ha obhospodařovaných pozemků. Spoustu věcí jsme si mohli opravdu osahat nebo ozkoušet na vlastní kůži. A to je to nejlepší, co ty kluky může potkat.

Předpokládám, že jste se celých 13 dnů nesoustředili jen na studium a sbírání odborných dovedností…

To určitě ne. Kromě výuky byl pro nás připraven bohatý plán volnočasových aktivit. Navštívili jsme mnoho turisticky zajímavých míst a měst, technických muzeí, ale i zápas KHL, v němž domácí Riga vyhrála. Nechybělo ani sportovní vyžití – sehráli jsme florbalový zápas s místním výběrem, posílili jsme svaly v lanovém středisku a vrcholem byly závody na motokárách na profesionálním okruhu v Kandavě.

Po příletu jsi prohlásil, že si kluci už nikdy nespletou Lotyšsko s Litvou. Čím je tenhle stát specifický? Jaké jsou tvé osobní postřehy?

S Lotyšskem a Litvou je to podobné jako s Českem a Čečenskem. Taky si nás obyvatelé některých zemí pletou a taky nám to vadí. Lotyšsko je severněji, je to vlastně stát už hodně blízký Finsku. Není hustě osídlené, je zde velký podíl lesů. Nejsilnější osobní postřeh je především ve výchově mladých, v tom, jak přísně se zde zakazuje kouření, pití alkoholu a energetických nápojů lidem do 18 let. Nikdo nikomu nic z tohoto sortimentu neprodá, a když říkám, že nikdo, tak vážně nikdo a nikde.

Kluky znáš, jak sám říkáš, „od pilníku“. Co udělalo toto téměř dvoutýdenní intenzivní soužití s vaším vztahem? Zachvátila vás ponorková nemoc, nebo jste se vrhli do další pozitivní dimenze?

Od pilníku je znám a myslím, že je znám celkem dobře. Mám je od prváku na praxi, jsem s nimi tedy třetí rok. Je to moje první skupina, kterou učím. Nemám s nimi žádný problém a trochu nechápu lidi, kteří nadávají na „ty mladé“. Tihle kluci poslouchají a to, co dělají, je baví, což bude z velké části i zásluhou rodičů. Ohledně ponorkové nemoci –  to by byla možná spíš otázka pro ně. Osobně jsem nic takového necítil.  Pravdou je, že jsem jim nechal volnější režim, ale také jsem jim dal mantinely, přes které se nesmělo přelézt. Kluci to pochopili celkem rychle. Celkově náš vztah určitě hodnotím jako pozitivní.

 Jak hodnotíš celou akci? Splnila očekávání?

Dva týdny v Lotyšsku byly úžasnou zkušeností. Kluci na vlastní kůži poznali, že setkání s podobně profesně zaměřenými lidmi z celé Evropy, stejně jako dosažení nějakého cíle, není až tak složité, jak se může na první pohled zdát. Prožili svoji první velkou cestu do zahraničí. Museli zvládnout fungovat v jiném prostředí, v jiné kultuře a bez rodičů. Velkou radost mi způsobilo, že se v Lotyšsku neustále zajímali o problematiku svého oboru, tedy o provoz zemědělských strojů, o testování a opravy motorů a automobilů. Na otázku, zdali by se tam dokázali nyní vydat sami, se hlásili téměř všichni. Tento program obohatil podle mého názoru nejen samotné účastníky, ale také potenciální zaměstnavatele našich žáků. Určitě v nich získají samostatné a pružné pracovníky. Takže očekávání jsou splněna na sto procent.

Co bude dál? Dali jste Lotyšsku vale?

Nedali. Máme to štěstí, že tam můžeme vzít ještě druhou partu na konci března příštího roku.

Markéta Hadáčková

 

 

 

Projekt ERASMUS+

Mobilitami pro rozvoj technického vzdělávání (MOBITECH)

Erasmus+

Příběhy bezpráví 2015

Příběhy bezp. fotka

Už jedenáctým rokem se žáci základních a středních škol seznamují s moderní historií prostřednictvím příběhů. Každý listopad se na stovkách škol v celé České republice konají projekce filmů a besedy s pamětníky, historiky či filmaři. Předáváme mladým lidem příběhy těch, kteří na vlastní kůži poznali, jak snadno člověk svobodu ztratí a jak těžce ji pak získává zpátky. Více na www.jsns.cz.

Naše škola je každoročně součástí tohoto osvětového procesu, a to se silným ohlasem z řad zainteresovaných žáků. Letos padl los na třídu SOC4. V pondělí 23. 11. 2015 zhlédla při hodině občanské nauky dva dokumentární filmy: Československý filmový týdeník č. 35/1968, mapující události vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, a snímek U nás pomáhali taky, jež emotivně zachycuje vzdor vůči okupantům v srpnu 1968 a následnou rezignaci celé společnosti. Závěr dokumentu přináší paralelu se situací na Krymu v roce 2014. Bezprostředně po projekci proběhla poutavá diskuse na téma okupace a role svobody v demokracii.

Mgr. Václav Kašpar

 

Výtvarná dílna

Ve středu 26.11. se uskutečnila v rámci projektu Vzdělání pro každého výtvarná dílna. Tématem celodenní práce byla abstraktní malba. Workshop začal přednáškou o moderním umění včetně prezentace nejznámějších malířů a děl 20. století. Poté se účastníci vrhli do práce a za použití akrylových barev vytvořili zajímavá díla na opravdová malířská plátna.

Příběhy bezpráví 2014 – Měsíc filmu na školách

Ve středu 5. listopadu 2014 se naše škola opět zapojila do projektu Příběhy bezpráví – měsíce filmu na školách pořádané organizací Člověkem v tísni, o. p. s. – Jeden svět na školách. Letošní 10. ročník byl tematicky věnován filmovým projekcím a besedám na téma 25. výročí sametové revoluce. – více www.pribehybezpravi.cz.
Této akce se zúčastnilo celkem 30 žáků ze tříd SOC 2,3 a SOT3. Projekt odstartoval dokumentární film 1989: Z deníku Ivany A.

Příměstský tábor projektu Rozvoj technického vzdělávání

V rámci projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji uspořádala naše škola ve dnech 28.7.- 1.8. příměstský tábor pro žáky partnerských základních škol. Během pěti dnů připravili učitelé SOŠ a SOU Milevsko celodenní programy, ve kterých si účastnící vyzkoušely a zdokonalili zábavnou formou svou zručnost v práci se dřevem, kovem a dalšími materiály. Součástí tábora byla také exkurze do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.

Soutěžní den v projektu Rozvoj technického vzdělávání

V pondělí 16. června se na naší škole uskutečnilo soutěžní klání Velcí učí malé, které bylo součástí projektu Rozvoj technického vzdělání v Jihočeském kraji. Aktivity se zúčastnilo šest týmů všech partnerských základních škol. Účastnící absolvovali celkem 12 soutěžních disciplín, ve kterých dokazovali nejen své znalosti, ale především svou zručnost. Absolutním vítězem se stali žáci ze ZŠ Kovářov, na druhém místě skončila ZŠ Sepekov a bronzovou příčku obsadili soutěžící ze ZŠ Bernartice.

Výzva v rámci projektu Rozvoj technického vzdělávání v JK – výpočetní technika

Popis zakázky: Výpočetní technika

Lhůta pro podání nabídek skončila dne 12.6.2014 v 10:00 hodin.

Výsledek VŘ
Smlouva 

Nabídky budou doručeny v listinné podobě poštou nebo osobně do sekretariátu SOŠ a SOU, Milevsko, Čs. armády 777.

Výzva k podání nabídky
Příloha 1 – Krycí list
Příloha 2 – Čestné prohlášení
Příloha 3 – Položkový rozpočet
Příloha 4 – Kupní smlouva

Rozvoj technického vzdělávání

Právě finišujeme první rok projektu Rozvoj technického vzdělání v Jihočeském kraji. Aktivity probíhají společně s partnerskými základními školami 1. ZŠ Milevsko, 2. ZŠ Milevsko, ZŠ Bernartice, ZŠ Chyšky, ZŠ Kovářov a ZŠ Sepekov. Žáci zmíněných základních škol v rámci pracovního vyučování pravidelně navštěvují dílny v ZVVZ a. s. a ve Veselíčku a učí se pracovat s kovem a dřevem. Další aktivitou jsou projektové dny, ve kterých se hojně využívá řada stavebnic Merkur.

Studentské volby do evropského parlamentu 2014

Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují Studentských voleb v České republice. Letos poprvé se uskuteční studentské volby také do Evropského parlamentu.  Studentské volby jsou součástí projektu Kdo jiný? zaměřeného na podporu aktivní účasti mladých lidí v občanské společnosti. Probíhají na gymnáziích, SOŠ a SOU v České republice a účastní se jich studenti starší patnácti let.