Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek do tříletých učebních oborů Výsledky přijímacích zkoušek uchazečů dálkového studia 23-43-L/51 – Provozní technika reg. číslo uchazeče rozhodnutí poznámka 27 přijat podmínky pro přijetí splněny 66 přijat podmínky pro přijetí splněny...

Kritéria pro přijetí na SOŠ a SOU Milevsko

Kritéria pro přijetí – studijní obory 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 75-41-M/01 Sociální činnost Kritéria jsou shodná pro všechna kola přijímacího řízení a řídí se § 60, odst. 3 zákona č. 561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a...

Kritéria pro přijímací zkoušky

1. Denní studium – studijní obory Uzávěrka podání přihlášek k dennímu studiu je stanovena na pondělí 17.3.2014. V souladu se Školským zákonem a Vyhláškou o přijímání ke studiu (v platném znění) se v naší škole ve dnech 22. a 23. dubna 2014 konají přijímací zkoušky do...