Přehled volných míst v oborech vzdělání

V tabulce uveřejňujeme přehled volných míst v přijímacím řízení 2015/2016 na naší škole. Termín odevzdání přihlášek je do 29. května 2015. Kód oboru Název oboru Forma vzdělávání Obory vzdělání s maturitní zkouškou Počet volných míst 75-41-M/01 sociální činnost denní ano 16 23-56-H/01 obráběč kovů denní ne 8 41-55-H/01 opravář zemědělských strojů denní ne 4 23-51-H/01 strojní mechanik denní ne 8 33-56-H/01 truhlář denní ne 6 41-55-E/01 opravářské práce denní ne 3 65-51-E/01 stravovací a ubytovací služby denní ne 4 23-43-L/51 provozní technika dálková ano 12 64-41-L/51 podnikání dálková ano 12

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek do tříletých učebních oborů Výsledky přijímacích zkoušek uchazečů dálkového studia 23-43-L/51 – Provozní technika reg. číslo uchazeče rozhodnutí poznámka 27 přijat podmínky pro přijetí splněny 66 přijat podmínky pro přijetí splněny 67 přijat podmínky pro přijetí splněny 68 přijat VL – po složení ZZ 77 přijat podmínky pro přijetí splněny 64-41-L/51 Podnikání reg. číslo uchazeče rozhodnutí poznámka 23 přijat podmínky pro přijetí splněny 24 přijat podmínky pro přijetí splněny 25 přijat podmínky pro přijetí splněny 26 přijat VL – po složení ZZ 28 přijat VL – po složení ZZ 29 přijat VL – po složení ZZ 64 přijat podmínky pro přijetí splněny 65 přijat podmínky pro přijetí […]

Kritéria pro přijetí na SOŠ a SOU Milevsko

Kritéria pro přijetí – studijní obory 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 75-41-M/01 Sociální činnost Kritéria jsou shodná pro všechna kola přijímacího řízení a řídí se § 60, odst. 3 zákona č. 561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., o podrobnostech a organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. Uchazeč může podat dvě přihlášky ke studiu. Na přihlášce vypíše, ve kterém termínu se dostaví k přijímací zkoušce.