Přehled volných míst v oborech vzdělání

V tabulce uveřejňujeme přehled volných míst v přijímacím řízení 2015/2016 na naší škole. Termín odevzdání přihlášek je do 29. května 2015. Kód oboru Název oboru Forma vzdělávání Obory vzdělání s maturitní zkouškou Počet volných míst 75-41-M/01 sociální činnost denní...

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek do tříletých učebních oborů Výsledky přijímacích zkoušek uchazečů dálkového studia 23-43-L/51 – Provozní technika reg. číslo uchazeče rozhodnutí poznámka 27 přijat podmínky pro přijetí splněny 66 přijat podmínky pro přijetí splněny...

Kritéria pro přijetí na SOŠ a SOU Milevsko

Kritéria pro přijetí – studijní obory 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 75-41-M/01 Sociální činnost Kritéria jsou shodná pro všechna kola přijímacího řízení a řídí se § 60, odst. 3 zákona č. 561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a...