Category Archives: Přijímací řízení

Přihlášky ke studiu – nejpozději do 1. března 2017

Kritéria přijímacího řízení 2017/2018

Bojíte se přijímaček? Přijďte si je vyzkoušet!

prijimacky-na-necisto-1

Další kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje další kolo přijímacího řízení.

Obory:

  • Strojní mechanik (6 volných míst)
  • Sociální činnost (4 volná místa)
  • Stravovací a ubytovací služby (5 volných míst)

Termín odevzdání přihlášky do 29. srpna 2016, u oboru sociální činnost do 19. srpna 2016.

 

Výsledky přijímacího řízení 2016 – studijní obory

Výsledky přijímacích zkoušek – studijní obory

Přijímací zkoušky 2015/2016 – kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijetí na SOŠ a SOU Milevsko 2015/2016

Přehled volných míst v oborech vzdělání

V tabulce uveřejňujeme přehled volných míst v přijímacím řízení 2015/2016 na naší škole. Termín odevzdání přihlášek je do 29. května 2015.

Kód oboru Název oboru Forma vzdělávání Obory vzdělání
s maturitní
zkouškou
Počet volných míst
75-41-M/01 sociální činnost denní ano 16
23-56-H/01 obráběč kovů denní ne 8
41-55-H/01 opravář zemědělských strojů denní ne 4
23-51-H/01 strojní mechanik denní ne 8
33-56-H/01 truhlář denní ne 6
41-55-E/01 opravářské práce denní ne 3
65-51-E/01 stravovací a ubytovací služby denní ne 4
23-43-L/51 provozní technika dálková ano 12
64-41-L/51 podnikání dálková ano 12

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek do tříletých učebních oborů

Výsledky přijímacích zkoušek uchazečů dálkového studia

23-43-L/51 – Provozní technika
reg. číslo uchazeče rozhodnutí poznámka
27 přijat podmínky pro přijetí splněny
66 přijat podmínky pro přijetí splněny
67 přijat podmínky pro přijetí splněny
68 přijat VL – po složení ZZ
77 přijat podmínky pro přijetí splněny
64-41-L/51 Podnikání
reg. číslo uchazeče rozhodnutí poznámka
23 přijat podmínky pro přijetí splněny
24 přijat podmínky pro přijetí splněny
25 přijat podmínky pro přijetí splněny
26 přijat VL – po složení ZZ
28 přijat VL – po složení ZZ
29 přijat VL – po složení ZZ
64 přijat podmínky pro přijetí splněny
65 přijat podmínky pro přijetí splněny
69 přijat podmínky pro přijetí splněny
70 přijat podmínky pro přijetí splněny
72 přijat chybí VL
73 přijat chybí VL
74 přijat podmínky pro přijetí splněny
75 přijat podmínky pro přijetí splněny
76 přijat chybí VL

75-41-M/01 sociální činnost

Reg. číslo Body ZŠ Body ČJ Body BI Body celkem Pořadí Výsledek zkoušky Rozhodnutí
35 38 16 14 68 1. Splněny podmínky Přijat
34 29 15 11 55 2. Splněny podmínky Přijat
30 19 14 13 46 3. Splněny podmínky Přijat
36 15 13 15 43 4. Splněny podmínky Přijat
32 4 16 13 33 5. Splněny podmínky Přijat
37 8 13 4 25 6. Splněny podmínky Přijat
38 3 Omluvil se, nemá zájem o studium
39 5 Nedostavil se – neomluven
31 1 NEMOC – omluven, zkouška v náhradním termínu náhradní termín
33 19 Nedostavil se – neomluven

V Milevsku 24.4.2015

 

Mgr. Dagmar Švárová

ředitelka školy

Kritéria pro přijetí na SOŠ a SOU Milevsko

Kritéria pro přijetí – studijní obory

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

75-41-M/01 Sociální činnost
Kritéria jsou shodná pro všechna kola přijímacího řízení a řídí se § 60, odst. 3 zákona č. 561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., o podrobnostech a organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

Uchazeč může podat dvě přihlášky ke studiu. Na přihlášce vypíše, ve kterém termínu se dostaví k přijímací zkoušce.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení ve formátu pdf

Výsledky přijímacího řízení – sociální činnost ve formátu pdf

Výzva v rámci projektu Rozvoj technického vzdělávání v JK – Univerzální hrotový soustruh

Popis zakázky: Univerzální hrotový soustruh

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 22.4.2014 v 10:30 hodin. Nabídky podané po tomto termínu budou vyřazeny a nebudou dále hodnoceny.

Nabídky budou doručeny v listinné podobě poštou nebo osobně do sekretariátu SOŠ a SOU, Milevsko, Čs. armády 777.

Výsledek

Kupní smlouva

Výzva k podání nabídky
Příloha 1 – Krycí list
Příloha 2 – Čestné prohlášení
Příloha 3 – Položkový rozpočet
Příloha 4 – Kupní smlouva