Category Archives: Organizace

Kontrola pomůcek k písemným zkouškám společné části MZ na SOŠ a SOU Milevsko

Patříte-li mezi žáky, kteří budou konat od zítřka, tj. 1. září 2015, písemné maturitní zkoušky na SOŠ a SOU Milevsko, spádové škole píseckého okresu v podzimním zkušebním období, myslete na skutečnost, že povolené pomůcky (matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, Pravidla českého pravopisu a cizojazyčné slovníky bez příloh) musí projít kontrolou určených pedagogických pracovníků školy.

Z technických důvodů jsou kontroly výše uvedených publikací naplánovány takto:

Matematika – didaktický test

Termín zkoušky: 1. září 2015 – 12.00 hod.

Kontrola tabulek:  11.00 – 11.45 hod.

Pověřený pracovník: Ing. Václav Kotmel

Český jazyk a literatura – písemná práce

Termín zkoušky: 2. září 2015 – 12.15 hod.

Kontrola „Pravidel“:  11.15 – 12.00 hod.

Pověřený pracovník: Mgr. Markéta Hadáčková

Anglický jazyk – písemná práce

Termín zkoušky: 3. září 2015 – 12.15 hod.

Kontrola slovníků:  11.15 – 12.00 hod.

Pověřený pracovník: Mgr. Iveta Kašparová

Německý jazyk – písemná práce

Termín zkoušky: 4. září 2015 – 12.15 hod.

Kontrola slovníků:  11.15 – 12.00 hod.

Pověřený pracovník: Mgr. Iveta Kašparová

Kontroly proběhnou v učebně č. 7.

Knihy si přineste podepsané.

 

Mgr. Dagmar Švárová

ředitelka školy

Kontrola pomůcek – pověření

Harmonogram praktických a maturitních zkoušek 2014

Praktické zkoušky 2014

Organizace praktických zkoušek třídy PT 3
Zkoušky proběhnou dne 14. 5. v učebně 4 – Kl – od 8.00 (240 min) Labanc

Organizace praktických zkoušek třídy POD 3
Obhajoby proběhnou dne 14. 5. v učebně č.7
Obhajoby se zúčastní Pr,Ko,Ho,Kr
Organizace praktických zkoušek třídy SEP 4
Zkoušky proběhnou ve dnech 14. – 16.5. v učebně 3, na pracovištích SP a na SPV v ZVVZ
Dragounová – Arpida ČB – 7.5.
Sociální péče
Zkouška obsahuje praktickou část na pracovišti a písemnou část z kauzuistiky
14. – 15.5. – praktická zkouška proběhne na pracovištích ČB, Ta, Mi atd.
16.5. v 8.00 hod. – v učebně č. 3. bude písemná zkouška – kauzuistika – zajistí Kr, Pr

Ekonomika a podnikání
Obhajoby proběhnou dne 15. 5. v učebně č.7
Obhajoby se zúčastní Pr, Ko, Fp, Kr

Kritéria pro přijímací zkoušky

1. Denní studium – studijní obory
Uzávěrka podání přihlášek k dennímu studiu je stanovena na pondělí 17.3.2014. V souladu se Školským zákonem a Vyhláškou o přijímání ke studiu (v platném znění) se v naší škole ve dnech 22. a 23. dubna 2014 konají přijímací zkoušky do maturitních oborů:
Mechanik strojů a zařízení – z českého jazyka a matematiky
Sociální péče – z českého jazyka a biologie člověka.
Všichni uchazeči obdrží písemně registrační čísla.

Informace pro zájemce o studium – přijímací řízení

1. Denní studium
Uzávěrka podání přihlášek k dennímu studiu je stanovena na pátek 15.3.2013. V souladu se Školským zákonem a Vyhláškou o přijímání ke studiu (v platném znění) se v naší škole nekonají přijímací zkoušky.Registrační čísla obdrží všichni uchazeči písemně.
Kritéria pro přijetí:
Kritéria jsou shodná pro všechna kola přijímacího řízení a řídí se § 60, odst. 3 zákona č. 561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., o podrobnostech a organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.