Kontrola pomůcek k písemným zkouškám společné části MZ na SOŠ a SOU Milevsko

Patříte-li mezi žáky, kteří budou konat od zítřka, tj. 1. září 2015, písemné maturitní zkoušky na SOŠ a SOU Milevsko, spádové škole píseckého okresu v podzimním zkušebním období, myslete na skutečnost, že povolené pomůcky (matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, Pravidla českého pravopisu a cizojazyčné slovníky bez příloh) musí projít kontrolou určených pedagogických pracovníků školy. Z technických důvodů jsou kontroly výše uvedených publikací naplánovány takto: Matematika – didaktický test Termín zkoušky: 1. září 2015 – 12.00 hod. Kontrola tabulek:  11.00 – 11.45 hod. Pověřený pracovník: Ing. Václav Kotmel Český jazyk a literatura – písemná práce Termín zkoušky: 2. září 2015 – 12.15 hod. Kontrola „Pravidel“:  11.15 – 12.00 hod. […]

Harmonogram praktických a maturitních zkoušek 2014

Praktické zkoušky 2014 Organizace praktických zkoušek třídy PT 3 Zkoušky proběhnou dne 14. 5. v učebně 4 – Kl – od 8.00 (240 min) Labanc Organizace praktických zkoušek třídy POD 3 Obhajoby proběhnou dne 14. 5. v učebně č.7 Obhajoby se zúčastní Pr,Ko,Ho,Kr Organizace praktických zkoušek třídy SEP 4 Zkoušky proběhnou ve dnech 14. – 16.5. v učebně 3, na pracovištích SP a na SPV v ZVVZ Dragounová – Arpida ČB – 7.5. Sociální péče Zkouška obsahuje praktickou část na pracovišti a písemnou část z kauzuistiky 14. – 15.5. – praktická zkouška proběhne na pracovištích ČB, Ta, Mi atd. 16.5. v 8.00 hod. – v učebně č. 3. bude písemná […]

Kritéria pro přijímací zkoušky

1. Denní studium – studijní obory Uzávěrka podání přihlášek k dennímu studiu je stanovena na pondělí 17.3.2014. V souladu se Školským zákonem a Vyhláškou o přijímání ke studiu (v platném znění) se v naší škole ve dnech 22. a 23. dubna 2014 konají přijímací zkoušky do maturitních oborů: Mechanik strojů a zařízení – z českého jazyka a matematiky Sociální péče – z českého jazyka a biologie člověka. Všichni uchazeči obdrží písemně registrační čísla.

Informace pro zájemce o studium – přijímací řízení

1. Denní studium Uzávěrka podání přihlášek k dennímu studiu je stanovena na pátek 15.3.2013. V souladu se Školským zákonem a Vyhláškou o přijímání ke studiu (v platném znění) se v naší škole nekonají přijímací zkoušky.Registrační čísla obdrží všichni uchazeči písemně. Kritéria pro přijetí: Kritéria jsou shodná pro všechna kola přijímacího řízení a řídí se § 60, odst. 3 zákona č. 561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., o podrobnostech a organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.