Vyhlášení voleb do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady

Vyhlašuji volby do Školské rady při SOŠ a SOU Milevsko, Čs. armády 777 z důvodu ukončení funkčníhoobdobí stávajících členů v srpnu 2020. Školská rada je zřizována podle ustanovení § 167 a následujících paragrafů školského zákona. Počet členů školské rady byl stanoven...