Termíny pro končící ročníky

Termíny pro končící ročníky

 MZ – Didaktické testy 1. června 2020 – matematika, anglický jazyk 2. června 2020 – český jazyk a literatura  Třída SOC4 Vydání vysvědčení: 29. května 2020 Kauzuistika: 29. května 2020 Ústní zkouška: 9. – 10. 6. 2020 Třída PT3 Vydání...
Vyhlášení voleb do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady

Vyhlašuji volby do Školské rady při SOŠ a SOU Milevsko, Čs. armády 777 z důvodu ukončení funkčníhoobdobí stávajících členů v srpnu 2020. Školská rada je zřizována podle ustanovení § 167 a následujících paragrafů školského zákona. Počet členů školské rady byl stanoven...
Návrat do školy – končící ročníky

Návrat do školy – končící ročníky

Od 11.5.2020 naše škola umožní konzultace k závěrečným zkouškám (ZZ) a maturitním zkouškám (MZ) dle pokynu MŠMT ČR. Zde jsou pokyny pro  přípravu žáků končících ročníků na závěrečné zkoušky: 1. Prostudovat pokyn MŠMT  a řídit se jím. 2. Vytisknout čestné prohlášení,...