Projekt Příběhy bezpráví 2012

V listopadu 2012 se uskuteční již osmý ročník projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách. V průběhu celého měsíce se na stovkách škol v celé republice budou konat filmové projekce a besedy na téma normalizace. Projekt probíhá i na naší škole. Ve středu 7.11. se uskutečnila projekce filmu České děti a následná beseda s panem Josefem Třeštíkem – pamětníkem totalitních a noramlizačních let a zároveň významným členem jihočeské sociální demokracie.