Průvodce žáka k přihlašování k maturitě 2013

Obdobně jako v předchozích dvou letech připravil CERMAT  informační materiál s názvem  Podávám přihlášku k maturitě 2013. Materiál žáky provede přihlašováním k maturitní zkoušce 2013, které začalo 15. listopadu 2012.  Podle platné maturitní vyhlášky je termín předání...

Jak a kdy se přihlásit k maturitní zkoušce

Od 15.11. je možné podat přihlášku k maturitní zkoušce. Poslední možný termín, kdy mohou žáci předat svou vyplněnou a podepsanou přihlášku  ředitelce školy je 3. prosince 2012. Plnoletí žáci mohou přihlášku předat také prostřednictvím osoby, která bude mít plnou moc...