Category Archives: Maturita

Přihlášky k maturitní zkoušce – nejpozději do 1. prosince 2016

Právě probíhá přihlašování žáků k jarnímu zkušebnímu období (MZ 2017) – nejzazším termínem je 1. prosinec 2016 (včetně).

Přečtěte si Maturitní zpravodaj.

Harmonogram praktických a maturitních zkoušek 2014

Praktické zkoušky 2014

Organizace praktických zkoušek třídy PT 3
Zkoušky proběhnou dne 14. 5. v učebně 4 – Kl – od 8.00 (240 min) Labanc

Organizace praktických zkoušek třídy POD 3
Obhajoby proběhnou dne 14. 5. v učebně č.7
Obhajoby se zúčastní Pr,Ko,Ho,Kr
Organizace praktických zkoušek třídy SEP 4
Zkoušky proběhnou ve dnech 14. – 16.5. v učebně 3, na pracovištích SP a na SPV v ZVVZ
Dragounová – Arpida ČB – 7.5.
Sociální péče
Zkouška obsahuje praktickou část na pracovišti a písemnou část z kauzuistiky
14. – 15.5. – praktická zkouška proběhne na pracovištích ČB, Ta, Mi atd.
16.5. v 8.00 hod. – v učebně č. 3. bude písemná zkouška – kauzuistika – zajistí Kr, Pr

Ekonomika a podnikání
Obhajoby proběhnou dne 15. 5. v učebně č.7
Obhajoby se zúčastní Pr, Ko, Fp, Kr

Průvodce žáka k přihlašování k maturitě 2013

Obdobně jako v předchozích dvou letech připravil CERMAT  informační materiál s názvem  Podávám přihlášku k maturitě 2013. Materiál žáky provede přihlašováním k maturitní zkoušce 2013, které začalo 15. listopadu 2012.  Podle platné maturitní vyhlášky je termín předání přihlášek řediteli školy 1. prosince 2012, ale vzhledem k tomu , že tento termín připadá na sobotu je v letošním roce posledním dnem pro předání přihlášky řediteli pondělí 3. prosince. Informace pro žáky k přihlašování jsou k dispozici rovněž v záložce Maturita 2013. 

Jak a kdy se přihlásit k maturitní zkoušce

Od 15.11. je možné podat přihlášku k maturitní zkoušce. Poslední možný termín, kdy mohou žáci předat svou vyplněnou a podepsanou přihlášku  ředitelce školy je 3. prosince 2012. Plnoletí žáci mohou přihlášku předat také prostřednictvím osoby, která bude mít plnou moc od žáka podávajícího přihlášku.