Aktuální nabídka kurzů pro veřejnost

V 2. pololetí školního roku 2017/2018 otevíráme tyto vzdělávací programy: Pečovatelské a sociální dovednost Cena: 7.500 Kč Dnes asistent, zítra šéf Cena: 6.880 Kč Čtení technických výkresů Cena: 4.000 Kč Práce se dřevem, motorovou pilou a křovinořezem Cena: 9.800 Kč Výpomoc při přípravě pokrmů Cena: 2.700 Kč Výpomoc při obsluze hostů Cena: 4.000 Kč Příprava pokrmů studené kuchyně Cena: 5.400 Kč Stavební truhlář Cena: 11.000 Kč Jsem strojař Cena: 4.000 Kč Nic se samo neprodá – obchodník reprezentant Cena: 8.200 Kč Odpolední a víkendová výuka Více informací: tel: 775 187 756 info@issou-milevsko.cz

Otevíráme další kurz pro zájemce zdarma

Výpomoc při přípravě pokrmů je novým kurzem, který SOŠ a SOU Milevsko pořádá v rámci projektu OP VK „E – centrum řemesel netradičně“.  Tento projekt je zaměřen na podporu dalšího vzdělávání a jedním z podporovaných vzdělávacích programů je Výpomoc při přípravě pokrmů. Účast v tomto pilotním kurzu je pro zájemce zdarma. Hodinová dotace na celý kurz je 60 hodin ( 10 hodin teorie a 50 hodin praxe ). Výuka bude probíhat v SOŠ a SOU Milevsko od 18. 11. do 10. 12. 2013 a jedná se o odpolední hodiny v pracovních dnech, popř. soboty (23. 11., 30. 11. a 7. 12.). Absolvent kurzu se uplatní jako pomocný kuchař pro přípravu pokrmů v pozici zaměstnance a […]

Vzdělávací program pro váš růst

Vzdělávací program pro váš růst

Pokud přemýšlíte o rozvoji své osobní kariéry, o zapojení se do dalšího vzdělávání nebo o prohloubení všeobecného rozhledu, měli byste zbystřit. Pakliže se profesně pohybujete v oblasti obchodu a současně se nacházíte ve stavu, kdy potřebujete doplnit, rozšířit, udržet, prohloubit či změnit své znalosti a dovednosti, jsou následující řádky určeny právě vám.

Nové trendy v gastronomii

Současný klient má potřebu najíst se chutně, zdravě, pohodlně, rychle, a to v blízkosti své celodenní činnosti. Teprve po skončení práce se uchylujeme ke klidnému – tradičnímu způsobu stravování. Tento stav vyžaduje nový přístup k poskytování služeb. Jako jeden z možných přístupů lze uplatnit fusion cuisine – gastronomický styl, při kterém je základem tradiční regionální kuchyně obohacená netradiční exotickou kuchyní. Tento styl vyžaduje velké mistrovské schopnosti při spojování dvou nebo více gastronomií.

Otevíráme kurz pro veřejnost

Od 1. března znovu otevíráme kurz PEČOVATELSKÉ A SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Typ programu dalšího vzdělávání Vzdělávací program zaměřený na získání kvalifikačních předpokladů pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách (Kvalifikační kurz podle § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb. a podle § 16 zákona č. 108/2006 Sb. – AKREDITACE MPSV) Vstupní požadavky Základní, střední s výučním listem, úplné střední vzdělání Forma studia – denní Délka studia – 230 hodin

Celoživotní vzdělávání na naší škole

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Milevsko je jednou z institucí vydávajících se cestou transformace v otevřená zařízení a centra celoživotního vzdělávání. Aktuálním výsledkem tohoto procesu je existence vzdělávacího programu „Pečovatelské a sociální dovednosti“, který byl vytvořen na základě projektu UNIV 2 KRAJE a 12. listopadu 2012 již podruhé vyvrcholil slavnostním předáváním certifikátů.

Adaptační kurz prvních ročníků

Do Branic se  ve dnech 5. až 7. září vypravili žáci prvních ročníků třídy SOC1 a SOT1, aby zde absolvovali adaptační kurz. Během společně strávených dnů a nocí  si účastníci zahráli řadu sportovních a společenských her. Nechyběly ani báječné vyjížďky na loďkách po Ostrovském rybníku. Večer se pak hlavně vyhrávalo na kytaru a zpívalo …

Otevíráme nový kurz pro zájemce zdarma

PŘÍPRAVA POKRMŮ STUDENÉ KUCHYNĚ je novým kurzem, který naše škola pořádá pro zájemce zdarma. Jedná se o projekt UNIV 2 kraje, který prodporuje další vzdělávání. Pilotní kurz bude probíhat od 4.4. do 30.6. 2012 v rozsahu 100 hodin (20 hodin teorie + 80 hodin praxe). Výuka bude probíhat v pracovní dny odpoledních hodinách 14.30 – 18.30 a o sobotách a popř. svátcích (1.5., 8.5.) Absolvent kurzu se uplatní jako kuchař pro přípravu pokrmů studené kuchyně, v oblasti cateringu (akce pro danou příležitost), ve středisku rychlého občerstvení nebo ve výrobně studené kuchyně a v lahůdkách