Category Archives: ICT

Výzva v rámci projektu Rozvoj technického vzdělávání v JK – výpočetní technika

Popis zakázky: Výpočetní technika

Lhůta pro podání nabídek skončila dne 12.6.2014 v 10:00 hodin.

Výsledek VŘ
Smlouva 

Nabídky budou doručeny v listinné podobě poštou nebo osobně do sekretariátu SOŠ a SOU, Milevsko, Čs. armády 777.

Výzva k podání nabídky
Příloha 1 – Krycí list
Příloha 2 – Čestné prohlášení
Příloha 3 – Položkový rozpočet
Příloha 4 – Kupní smlouva

Výzva k podání nabídek

SOŠ a SOU Milevsko vyhlašuje výzvu: Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace). Předmětem zakázky je 
1. Software virtualizace desktopu VDI
2. Licence OS virtualizovaných desktopů a serverů Win7 profi,  Win server 2008 enterprise
3. Zálohování serveru, napájení UPS serveru
4. Implementace  hardware a software virtualizace, nastavení učeben

Celé znění výzvy ve formátu Word a ve formátu pdf
Krycí list nabídky
Ukončení příjmu nabídek 21.11.2012 v 10:00 hodin