Výzva v rámci projektu Rozvoj technického vzdělávání v JK – výpočetní technika

Popis zakázky: Výpočetní technika Lhůta pro podání nabídek skončila dne 12.6.2014 v 10:00 hodin. Výsledek VŘ Smlouva  Nabídky budou doručeny v listinné podobě poštou nebo osobně do sekretariátu SOŠ a SOU, Milevsko, Čs. armády 777. Výzva k podání nabídky Příloha 1 – Krycí list Příloha 2 – Čestné prohlášení Příloha 3 – Položkový rozpočet Příloha 4 – Kupní smlouva

Výzva k podání nabídek

SOŠ a SOU Milevsko vyhlašuje výzvu: Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace). Předmětem zakázky je  1. Software virtualizace desktopu VDI 2. Licence OS virtualizovaných desktopů a serverů Win7 profi,  Win server 2008 enterprise 3. Zálohování serveru, napájení UPS serveru 4. Implementace  hardware a software virtualizace, nastavení učeben Celé znění výzvy ve formátu Word a ve formátu pdf Krycí list nabídky Ukončení příjmu nabídek 21.11.2012 v 10:00 hodin