Měsíc filmu na školách

Příběhy bezpráví Dne 9. listopadu 2016 naši žáci opět objevovali prostřednictvím oblíbeného projektu „Příběhy bezpráví“ střípky z nedávné minulosti. Letošní ročník byl zaměřen na osudy lidí, kteří v průběhu minulého století z různých důvodů opustili své domovy nebo kteří byli v rámci Československa nedobrovolně přesídleni. V souvislosti s uvedeným tématem jsme zhlédli filmový dokument Davida Vondráčka „Zabíjení po česku“. Tento film mapuje odsun českých Němců včetně starousedlíků a členů smíšených rodin ze Žatce. Část z nich se v době tzv. divokého odsunu nedostala dále než do sousedních Postoloprt. Smrt zde nalezlo nejméně 763 civilních osob. Odsuny doprovázené hromadnými popravami, mučením a drancováním majetku prováděla československá armáda a národní gardy s podporou nové politické reprezentace. […]

Příběhy bezpráví 2013 – Měsíc filmu na školách

Ve středu 6. listopadu 2013 se naše škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví – měsíce filmu na školách pořádané organizací  Člověkem v tísni, o. p. s. – Jeden svět na školách. Této akce se zúčastnili žáci tříd SEP 3 a SOC1,2. Akce proběhla formou  projekce filmu „Hitler, Stalin a já “ a následné diskuse na danou tématiku. Životní příběh Hedy Blochové je výmluvnou ukázkou, jak zásadním způsobem ovlivnily dva totalitní režimy 20. století osudy mnoha obyvatel Evropy.

Seminář s Marianem Jelínkem

Zajímavý seminář proběhl na naší škole.  HC Milevsko 2010 uspořádal ve čtvrtek 23. května 2013 ve spolupráci s Jihočeským krajským svazem ledního hokeje seminář Mariana Jelínka – Mentální koučink v praxi. Marian Jelínek je předním odborníkem a hokejovým trenérem. Mezi širokou veřejností je znám především díky své dlouholeté spolupráci s Jaromírem Jágrem.  Více o celém semináři naleznete zde.

Prevence s ARKÁDOU

V termínu 10.4. 2013 proběhl na Střední odborné škole a středním odborném učilišti v Milevsku ve třídě KOP1 Tematický interaktivní program zaměřený na problematiku kouření a nadužívání alkoholu, jehož obecným cílem je zvýšit informovanost o problematice, motivovat k hlubšímu zamyšlení, posílit rozumný postoj k těmto látkám, popřípadě rozšířit možnosti řešení krizových situací. Účastnilo se jej 9 žáků. Průběh besedy se obešel bez obtíží. Žáci byli klidní, nerušili, zejména dva žáci byli velmi komunikativní a aktivně diskutovali. Žáci v úvodu ve skupinách zapisovali na papír asociace na slova „tabák a alkohol“, z těchto nápadů tvořili povídky, které poté četli ostatním.

Vyprávění o Kosovu

Ve středu dne 10.4. 2013 proběhla ve třídách SOC1 a SEP2 beseda o Kosovu s P. Jindřichem Zdíkem Jordánkem O.Praem.,  svého času vojenským kaplanem, který se účastnil vojenské mise KFOR v oblasti Pristiny na území Kosova. Tématem této besedy byl vznik novodobého státu Kosovo, válečné utrpení a lidská nenávist s tím spojená. Stát Kosovo svoji nezávislost vyhlásil v roce 2008, svoji velikostí připomíná Jihočeský kraj, desetinu obyvatelstvo tvoří Srbové zbytek Albánci,

Projekt Příběhy bezpráví 2012

V listopadu 2012 se uskuteční již osmý ročník projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách. V průběhu celého měsíce se na stovkách škol v celé republice budou konat filmové projekce a besedy na téma normalizace. Projekt probíhá i na naší škole. Ve středu 7.11. se uskutečnila projekce filmu České děti a následná beseda s panem Josefem Třeštíkem – pamětníkem totalitních a noramlizačních let a zároveň významným členem jihočeské sociální demokracie.

Afghánistán očima vojenského kaplana

Při pronesení slova Afghánistán se mnohému z nás vybaví válkou zničený stát, moře sirotků či nebezpeční talibánci ortodoxně konající v duchu islámského práva šarí ´a. Ano, přesně toto je obrázek země, který nám denně poskytují média. Kdo však území na jihu Asie navštívil, jistě doplní známou mozaiku hrůzy o další rozměr. A vězte, nebudou to jen střípky…. Bude to pořádný kus, plnoprávný protiklad již avizovaného. Majestátně vyhlížející hory, záviděníhodná rodinná pospolitost a kulturní bohatství, to je opačná strana mince.  A jak může obyčejný Evropan nabýt podobných poznatků? Například tím, že mu není lhostejný osud afgánských obyvatel a že má v popisu práce prostě pomáhat.

Beseda o cukrovce

Mezi návštěvníky 9. Dne zdraví v DK Milevsko byli i studenti ze Střední odborné školy v Milevsku. Paní učitelka Neumannová využila situaci a domluvila besedu přímo ve škole. Ta se uskutečnila ve čtvrtek 18. 5. 2012 a setkala se s velkým zájmem studentů, především sociálního oboru. Diabetes mellitus = cukrovka je závažný problém a je moc dobře, když se co nejvíce lidí dozví o podstatě nemoci, léčbě, ale hlavně o první pomoci diabetikovi. Studenti tedy nejen naslouchali, ale prohlédli si i pomůcka pro diabetiky, brožurky, zapojili se do diskuse a na závěr si zkusili vyplnit krátký test, kde si prověřili, zda se něčemu přiučili. Test dopadl dobře. Na závěr povídání […]