Category Archives: Besedy

Měsíc filmu na školách

Příběhy bezpráví

Dne 9. listopadu 2016 naši žáci opět objevovali prostřednictvím oblíbeného projektu „Příběhy bezpráví“ střípky z nedávné minulosti. Letošní ročník byl zaměřen na osudy lidí, kteří v průběhu minulého století z různých důvodů opustili své domovy nebo kteří byli v rámci Československa nedobrovolně přesídleni. V souvislosti s uvedeným tématem jsme zhlédli filmový dokument Davida Vondráčka „Zabíjení po česku“.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Tento film mapuje odsun českých Němců včetně starousedlíků a členů smíšených rodin ze Žatce. Část z nich se v době tzv. divokého odsunu nedostala dále než do sousedních Postoloprt. Smrt zde nalezlo nejméně 763 civilních osob. Odsuny doprovázené hromadnými popravami, mučením a drancováním majetku prováděla československá armáda a národní gardy s podporou nové politické reprezentace. Podobné zločiny se děly i v dalších částech Československa, a jejich pachatelé nebyli nikdy potrestáni. Autor v tomto televizním dokumentu divákům přibližuje a formou rozhovorů s přímými účastníky rekonstruuje události temného období našich novodobých dějin.

Následující den jsme vyslechli zajímavé povídání o aktuálním problému emigrace, migrace a uprchlictví, a to z úst sociálního pracovníka Charity ČR Ruslana Zassiedka, jehož náplní práce je přemisťování svých krajanů z Ukrajiny. V současné době se stará o Ukrajince přechodně ubytované v hotelu Ministerstva vnitra v nedaleké Červené nad Vltavou.

Václav Kašpar

 

Příběhy bezpráví 2013 – Měsíc filmu na školách

Ve středu 6. listopadu 2013 se naše škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví – měsíce filmu na školách pořádané organizací  Člověkem v tísni, o. p. s. – Jeden svět na školách.
Této akce se zúčastnili žáci tříd SEP 3 a SOC1,2. Akce proběhla formou  projekce filmu „Hitler, Stalin a já
“ a následné diskuse na danou tématiku.
Životní příběh Hedy Blochové je výmluvnou ukázkou, jak zásadním způsobem ovlivnily dva totalitní režimy 20. století osudy mnoha obyvatel Evropy.

Seminář s Marianem Jelínkem

Zajímavý seminář proběhl na naší škole.  HC Milevsko 2010 uspořádal ve čtvrtek 23. května 2013 ve spolupráci s Jihočeským krajským svazem ledního hokeje seminář Mariana Jelínka – Mentální koučink v praxi. Marian Jelínek je předním odborníkem a hokejovým trenérem. Mezi širokou veřejností je znám především díky své dlouholeté spolupráci s Jaromírem Jágrem.  Více o celém semináři naleznete zde.

Prevence s ARKÁDOU

V termínu 10.4. 2013 proběhl na Střední odborné škole a středním odborném učilišti v Milevsku ve třídě KOP1 Tematický interaktivní program zaměřený na problematiku kouření a nadužívání alkoholu, jehož obecným cílem je zvýšit informovanost o problematice, motivovat k hlubšímu zamyšlení, posílit rozumný postoj k těmto látkám, popřípadě rozšířit možnosti řešení krizových situací. Účastnilo se jej 9 žáků.
Průběh besedy se obešel bez obtíží. Žáci byli klidní, nerušili, zejména dva žáci byli velmi komunikativní a aktivně diskutovali. Žáci v úvodu ve skupinách zapisovali na papír asociace na slova „tabák a alkohol“, z těchto nápadů tvořili povídky, které poté četli ostatním.

Vyprávění o Kosovu

Ve středu dne 10.4. 2013 proběhla ve třídách SOC1 a SEP2 beseda o Kosovu s P. Jindřichem Zdíkem Jordánkem O.Praem.,  svého času vojenským kaplanem, který se účastnil vojenské mise KFOR v oblasti Pristiny na území Kosova. Tématem této besedy byl vznik novodobého státu Kosovo, válečné utrpení a lidská nenávist s tím spojená. Stát Kosovo svoji nezávislost vyhlásil v roce 2008, svoji velikostí připomíná Jihočeský kraj, desetinu obyvatelstvo tvoří Srbové zbytek Albánci,

Projekt Příběhy bezpráví 2012

V listopadu 2012 se uskuteční již osmý ročník projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách. V průběhu celého měsíce se na stovkách škol v celé republice budou konat filmové projekce a besedy na téma normalizace. Projekt probíhá i na naší škole. Ve středu 7.11. se uskutečnila projekce filmu České děti a následná beseda s panem Josefem Třeštíkem – pamětníkem totalitních a noramlizačních let a zároveň významným členem jihočeské sociální demokracie.

Afghánistán očima vojenského kaplana

Při pronesení slova Afghánistán se mnohému z nás vybaví válkou zničený stát, moře sirotků či nebezpeční talibánci ortodoxně konající v duchu islámského práva šarí ´a. Ano, přesně toto je obrázek země, který nám denně poskytují média. Kdo však území na jihu Asie navštívil, jistě doplní známou mozaiku hrůzy o další rozměr. A vězte, nebudou to jen střípky…. Bude to pořádný kus, plnoprávný protiklad již avizovaného. Majestátně vyhlížející hory, záviděníhodná rodinná pospolitost a kulturní bohatství, to je opačná strana mince.  A jak může obyčejný Evropan nabýt podobných poznatků? Například tím, že mu není lhostejný osud afgánských obyvatel a že má v popisu práce prostě pomáhat.

Beseda o cukrovce

Mezi návštěvníky 9. Dne zdraví v DK Milevsko byli i studenti ze Střední odborné školy v Milevsku. Paní učitelka Neumannová využila situaci a domluvila besedu přímo ve škole. Ta se uskutečnila ve čtvrtek 18. 5. 2012 a setkala se s velkým zájmem studentů, především sociálního oboru. Diabetes mellitus = cukrovka je závažný problém a je moc dobře, když se co nejvíce lidí dozví o podstatě nemoci, léčbě, ale hlavně o první pomoci diabetikovi. Studenti tedy nejen naslouchali, ale prohlédli si i pomůcka pro diabetiky, brožurky, zapojili se do diskuse a na závěr si zkusili vyplnit krátký test, kde si prověřili, zda se něčemu přiučili. Test dopadl dobře. Na závěr povídání nezbylo nic jiného než popřát hodně zdraví všem.
Zdenka Staňková, OS Diacel Písek