Měsíc filmu na školách

Příběhy bezpráví Dne 9. listopadu 2016 naši žáci opět objevovali prostřednictvím oblíbeného projektu „Příběhy bezpráví“ střípky z nedávné minulosti. Letošní ročník byl zaměřen na osudy lidí, kteří v průběhu minulého století z různých důvodů opustili své domovy nebo...

Příběhy bezpráví 2013 – Měsíc filmu na školách

Ve středu 6. listopadu 2013 se naše škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví – měsíce filmu na školách pořádané organizací  Člověkem v tísni, o. p. s. – Jeden svět na školách. Této akce se zúčastnili žáci tříd SEP 3 a SOC1,2. Akce proběhla formou  projekce...

Seminář s Marianem Jelínkem

Zajímavý seminář proběhl na naší škole.  HC Milevsko 2010 uspořádal ve čtvrtek 23. května 2013 ve spolupráci s Jihočeským krajským svazem ledního hokeje seminář Mariana Jelínka – Mentální koučink v praxi. Marian Jelínek je předním odborníkem a hokejovým...

Prevence s ARKÁDOU

V termínu 10.4. 2013 proběhl na Střední odborné škole a středním odborném učilišti v Milevsku ve třídě KOP1 Tematický interaktivní program zaměřený na problematiku kouření a nadužívání alkoholu, jehož obecným cílem je zvýšit informovanost o problematice, motivovat...

Vyprávění o Kosovu

Ve středu dne 10.4. 2013 proběhla ve třídách SOC1 a SEP2 beseda o Kosovu s P. Jindřichem Zdíkem Jordánkem O.Praem.,  svého času vojenským kaplanem, který se účastnil vojenské mise KFOR v oblasti Pristiny na území Kosova. Tématem této besedy byl vznik novodobého státu...

Projekt Příběhy bezpráví 2012

V listopadu 2012 se uskuteční již osmý ročník projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách. V průběhu celého měsíce se na stovkách škol v celé republice budou konat filmové projekce a besedy na téma normalizace. Projekt probíhá i na naší škole. Ve středu 7.11....