Informace k provozu škol od 26. dubna 2021

Od 26. dubna – pondělí - je povoleno praktické vyučování všech ročníků bez omezení počtu žáků ve skupině – dle platného rozvrhu za podmínky dodržení všech hygienických opatření a povinného testování. Pokud by někdo vyka­zo­val pří­zna­ky infekč­ní­ho respi­rač­ní­ho...

číst více

Přijímací řízení 2021

Dle nařízení MŠMT – 4337/2021-4 ze dne 15. 3. 2021 - je stanoven termín pro vyhlášení výsledků a pořadí uchazečů přijímacího řízení do maturitních i učebních oborů na 19. 5. 2021.

číst více

2. online rodičovský meeting

Vzhledem k aktuální situaci se i druhá rodičovská schůzka uskuteční online. Rodiče a zákonní zástupci, kteří mají o tuto akci zájem, napíší email třídním učitelům svých dětí (viz kontakty), a to do 14.4. Učitelé jim zpětně odešlou pozvánku na meeting – ten...

číst více

Soutěžní ohlédnutí za loňským rokem

Loni v tomto období finišovaly naše přípravy na 7. ročník gastronomické soutěže „Srdce na talíři“. Soutěž pořádalo SOŠ a SOU Městec Králové a odborným garantem byla Asociace kuchařů a cukrářů. Termín konání byl stanoven na 18. března 2020, ale všem je určitě zcela...

číst více

Další burza škol online

Ve středu 20. 1. 2021 se naše škola připojí k Burze středních škol v Písku prostřednictvím portálu BurzaŠkol.online. V tento den můžete získat informace o škole prostřednictvím aplikace GOOGLE MEETS v čase od 16.00 do 19.00 hodin. Každou půlhodinu (tzn. v 16:00,...

číst více

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Učební oboryStudijní obory   Sdělení ředitele školy pro uchazeče oboru 75-41-M/01 Sociální činnost: Ředitel školy rozhodl o tom, že na základě Opatření obecné povahy Čj.: MSMT – 43073/2020-3 se školní přijímací zkouška pro obor 75-41-M/01 Sociální činnost nebude...

číst více