Technické obory

Možnost dálkového studia

Podnikání a provozní technika

Široká nabídka učebních oborů zakončené výučním listem

Opravář zemědělských strojů, obráběč kovů, mechanik opravář motorových vozidel, opravářské práce

Práce se dřevem

Obory truhlář, truhlářské a čalounické práce - perspektiva budoucího uplatnění

 

Studentské volby do evropského parlamentu 2014

Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují Studentských voleb v České republice. Letos poprvé se uskuteční studentské volby také do Evropského parlamentu.  Studentské volby jsou součástí projektu Kdo jiný? zaměřeného na podporu aktivní účasti mladých lidí v občanské společnosti. Probíhají na gymnáziích, SOŠ a SOU v České republice a účastní se jich studenti starší patnácti let.

Výzva v rámci projektu Rozvoj technického vzdělávání v JK – Univerzální hrotový soustruh

Popis zakázky: Univerzální hrotový soustruh

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 22.4.2014 v 10:30 hodin. Nabídky podané po tomto termínu budou vyřazeny a nebudou dále hodnoceny.

Nabídky budou doručeny v listinné podobě poštou nebo osobně do sekretariátu SOŠ a SOU, Milevsko, Čs. armády 777.

Výzva k podání nabídky
Příloha 1 – Krycí list
Příloha 2 – Čestné prohlášení
Příloha 3 – Položkový rozpočet
Příloha 4 – Kupní smlouva

Výzva v rámci projektu Chceme být lepší – Jazyková laboratoř

Popis zakázky: Jazyková laboratoř

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 22.4.2014 v 10:30 hodin. Nabídky podané po tomto termínu budou vyřazeny a nebudou dále hodnoceny.

Nabídky budou doručeny v listinné podobě poštou nebo osobně do sekretariátu SOŠ a SOU, Milevsko, Čs. armády 777.

Výzva k podání nabídky
Příloha 1 – Krycí list
Příloha 2 – Čestné prohlášení
Příloha 3 – Položkový rozpočet
Příloha 4 – Kupní smlouva

Výzva a výsledek VZ v rámci projektu Rozvoj technického vzdělání v Jihočeském kraji – Virtuální svářecí centrum

Popis zakázky: Virtuální svářecí centrum

Toto výběrové řízení již proběhlo. Lhůta pro podání nabídek skončila dnem 11.3.2014 v 10:00 hodin.

Výsledek (zveřejněno 21.3.2014)
Výzva k podání nabídky
Příloha 1 – Krycí list
Příloha 2 – Čestné prohlášení
Příloha 3 – Položkový rozpočet
Příloha 4 – Kupní smlouva

Výzva a výsledky VZ v rámci projektu Rozvoj technického vzdělání v Jihočeském kraji – Sada nářadí pro žáky

Popis zakázky:  36 sad nářadí pro žáky a 1 přenosná svářečka.
Toto výběrové řízení již proběhlo. Lhůta pro podání nabídek skončla dnem 25.2.2014 v 10:00 hodin.

Výsledky (Zveřejněno 14.3.2014)

Výzva k podání nabídky
Příloha 1 - Krycí list
Příloha 2 - Čestné prohlášení
Příloha 3 - Položkový rozpočet
Příloha 4 - Kupní smlouva

Otevíráme nový kurz – Práce se dřevem, motorová pila a křovinořez

Výzva a výsledky VZ v rámci projektu Rozvoj technického vzdělání v Jihočeském kraji

Název zakázky: Soubor VT pro Rozvoj technického vzdělávání
Toto výběrové řízení již proběhlo. Lhůta pro podání nabídek skončila dnem 11.2.2014 v 10:00 hodin

Výsledky

Výzva k podání nabídky

Příloha 1 - Krycí list
Příloha 2 - Čestné prohlášení
Příloha 3 - Položkový rozpočet
Příloha 4 - Kupní smlouva

Kritéria pro přijímací zkoušky

1. Denní studium – studijní obory
Uzávěrka podání přihlášek k dennímu studiu je stanovena na pondělí 17.3.2014. V souladu se Školským zákonem a Vyhláškou o přijímání ke studiu (v platném znění) se v naší škole ve dnech 22. a 23. dubna 2014 konají přijímací zkoušky do maturitních oborů:
Mechanik strojů a zařízení – z českého jazyka a matematiky
Sociální péče – z českého jazyka a biologie člověka.
Všichni uchazeči obdrží písemně registrační čísla.

Výzva k podání nabídky v rámci projektu Vzdělání pro každého

Výzva k podání nabídek

(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Výzva k podání nabídky
Příloha 1 – Krycí list nabídky 
Příloha 2 – Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
Příloha 3 – Položkový rozpočet
Příloha 4 – Kupní smlouva

Studenti vyzvali učitele v hokejovém klání

Na zimní stadion v Milevsku se v letošním roce vrátila tradice hokejového utkání mezi studenty a učiteli SOŠ a SOU Milevsko. Už při rozbruslení byla na obou stranách patrná dobrá nálada, která panovala po dobu celého utkání. Mezi střídačkami se podával teplý čaj, který měl hráče zahřát mezi střídáními. Utkání, ve kterém byli mírnými favority studenti ukázalo několik pohledných akcí a ještě lepší zakončení. I oba brankáři předvedli několik kvalitních zákroků a podrželi tak mnohokrát svůj tým. Přesto že by to málokdo čekal, zápas nakonec vyhráli učitelé a to celkem vysokým rozdílem 3:15. Už od úvodu bylo patrné, kdo se stane vítězem.