Technické obory

Možnost dálkového studia

Podnikání a provozní technika

Široká nabídka učebních oborů zakončené výučním listem

Opravář zemědělských strojů, obráběč kovů, mechanik opravář motorových vozidel, opravářské práce

Práce se dřevem

Obory truhlář, truhlářské a čalounické práce - perspektiva budoucího uplatnění

 

Kritéria pro přijetí na SOŠ a SOU Milevsko

Kritéria pro přijetí – studijní obory

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

75-41-M/01 Sociální činnost
Kritéria jsou shodná pro všechna kola přijímacího řízení a řídí se § 60, odst. 3 zákona č. 561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., o podrobnostech a organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

Uchazeč může podat dvě přihlášky ke studiu. Na přihlášce vypíše, ve kterém termínu se dostaví k přijímací zkoušce.

Informativní schůzka

Informativní schůzka 28.1.2015 bude takovým netypickým dnem otevřených dveří. Budeme poskytovat informace o škole a jednotlivých oborech, budete si moci prohlédnout prostory ve škole v Milevsku a žáci, kteří budou mít zájem o studium v maturitním oboru, si budou moci vyzkoušet přijímací zkoušky.

is

Videoreportáž ze Dne otevřených dveří

Pozvánka na Den otevřených dveří 10.12.

Výtvarná dílna

Ve středu 26.11. se uskutečnila v rámci projektu Vzdělání pro každého výtvarná dílna. Tématem celodenní práce byla abstraktní malba. Workshop začal přednáškou o moderním umění včetně prezentace nejznámějších malířů a děl 20. století. Poté se účastníci vrhli do práce a za použití akrylových barev vytvořili zajímavá díla na opravdová malířská plátna.

Příběhy bezpráví 2014 – Měsíc filmu na školách

Ve středu 5. listopadu 2014 se naše škola opět zapojila do projektu Příběhy bezpráví – měsíce filmu na školách pořádané organizací Člověkem v tísni, o. p. s. – Jeden svět na školách. Letošní 10. ročník byl tematicky věnován filmovým projekcím a besedám na téma 25. výročí sametové revoluce. – více www.pribehybezpravi.cz.
Této akce se zúčastnilo celkem 30 žáků ze tříd SOC 2,3 a SOT3. Projekt odstartoval dokumentární film 1989: Z deníku Ivany A.

Projekt 72 hodin – Ruku na to

Letos jsme se opět s naší školou zapojili do projektu „72 hodin – Ruku na to“. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit po celé ČR. Kdykoliv během těchto 72 hodin (9. – 12. října 2014) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků.

Naše škola na výstavě Vzdělání a řemeslo

Naše škola se účastní jubilejního 20. ročníku výstavy Vzdělání a řemeslo, které se koná v termínu 1.-3. října na výstavišti v Českých Budějovicích. Náš stánek je součástí akce, na které můžete zhlédnout největší přehlídku středního odborného a učňovského školství v ČR, prezentaci českých a zahraničních škol a studijních programů v zahraničí. Vše je doplněno celostátními soutěžemi – workshopy, kde vám studenti předvedou své schopnosti. Novinkou 20. ročníku výstavy Vzdělání a řemeslo je 1. ročník Veletrhu fiktivních firem umístěný do pavilonu T2. Po celou dobu výstavy se můžete také těšit na módní přehlídky, taneční, hudební vystoupení a ukázky sebeobrany.

Exkurze do ZOO Ohrada a Alšovy galerie

Ve středu 24.9. jsme uskutečnili další díl z projektu Vzdělání pro každého. Obsahem byla celodenní exkurze, které zúčastnili kromě žáků naší školy také  jejich rodinní příslušníci. V první části jsme navštívili útulnou ZOO Ohrada, která se nachází nedaleko Hluboké nad Vltavou. Nenašli jsme v ní sice tolik zvířat jako třeba v Praze, ale o to víc jsme mohli vychutnat pozorování zdejších dravců a šelem. Příjemný výlet pokračoval návštěvou Alšovy galerie na zámku, kde právě probíhá výstava Alfons Mucha v zrcadle doby. Součástí výstavy byl i workshop, ve kterém jsme vytvořili koláž ve stylu secese.

Vítáme Vás v novém školním roce