Technické obory

Možnost dálkového studia

Podnikání a provozní technika

Široká nabídka učebních oborů zakončené výučním listem

Opravář zemědělských strojů, obráběč kovů, mechanik opravář motorových vozidel, opravářské práce

Práce se dřevem

Obory truhlář, truhlářské a čalounické práce - perspektiva budoucího uplatnění

 

Termíny podzimních maturitních a závěrečných zkoušek

Maturitní zkoušky

– 10.9. – obhajoba projektu a praktická zkouška – zahájení v 8:00 hodin,

- 11.9. – ústní zkoušky – dopoledne – dálkové studium (zahájení v 7:40), odpoledne denní studium (zahájení ve 12:45)

Závěrečné zkoušky(všechny obory):

8.9. – písemná část,

9. – 10. 9. – praktická část,

11.9. – ústní

Zkoušky profesní kvalifikace kód 65-004-H Příprava minutek proběhnou ve dnech 4. – 6.9.2014

Vítáme Vás v novém školním roce

Příměstský tábor projektu Rozvoj technického vzdělávání

V rámci projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji uspořádala naše škola ve dnech 28.7.- 1.8. příměstský tábor pro žáky partnerských základních škol. Během pěti dnů připravili učitelé SOŠ a SOU Milevsko celodenní programy, ve kterých si účastnící vyzkoušely a zdokonalili zábavnou formou svou zručnost v práci se dřevem, kovem a dalšími materiály. Součástí tábora byla také exkurze do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.

Výzva k podání nabídky – Dodávka plynových kotlů

Poptávka na dodávku plynových kondenzačních kotlů a s tím související úpravu komínů v dílně odborného výcviku ve Veselíčku.
Prohlídka stávající kotelny: pátek 11.7. v 10:00
Termín pro podání nabídky: středa 22.7. do 10:00
Termín dodání: nejpozději 39. týden 22.-26.9.2014, možno i dříve  

Předpokládaná cena dodávky 500 000 Kč včetně dph

Výzva k podání nabídky
Položkový rozpočet
Krycí list nabídky 

Soutěžní den v projektu Rozvoj technického vzdělávání

V pondělí 16. června se na naší škole uskutečnilo soutěžní klání Velcí učí malé, které bylo součástí projektu Rozvoj technického vzdělání v Jihočeském kraji. Aktivity se zúčastnilo šest týmů všech partnerských základních škol. Účastnící absolvovali celkem 12 soutěžních disciplín, ve kterých dokazovali nejen své znalosti, ale především svou zručnost. Absolutním vítězem se stali žáci ze ZŠ Kovářov, na druhém místě skončila ZŠ Sepekov a bronzovou příčku obsadili soutěžící ze ZŠ Bernartice.

Výzva v rámci projektu Rozvoj technického vzdělávání v JK – výpočetní technika

Popis zakázky: Výpočetní technika

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 12.6.2014 v 10:00 hodin. Nabídky podané po tomto termínu budou vyřazeny a nebudou dále hodnoceny.

Nabídky budou doručeny v listinné podobě poštou nebo osobně do sekretariátu SOŠ a SOU, Milevsko, Čs. armády 777.

Výzva k podání nabídky
Příloha 1 – Krycí list
Příloha 2 – Čestné prohlášení
Příloha 3 – Položkový rozpočet
Příloha 4 – Kupní smlouva

Rozvoj technického vzdělávání

Právě finišujeme první rok projektu Rozvoj technického vzdělání v Jihočeském kraji. Aktivity probíhají společně s partnerskými základními školami 1. ZŠ Milevsko, 2. ZŠ Milevsko, ZŠ Bernartice, ZŠ Chyšky, ZŠ Kovářov a ZŠ Sepekov. Žáci zmíněných základních škol v rámci pracovního vyučování pravidelně navštěvují dílny v ZVVZ a. s. a ve Veselíčku a učí se pracovat s kovem a dřevem. Další aktivitou jsou projektové dny, ve kterých se hojně využívá řada stavebnic Merkur.

Harmonogram praktických a maturitních zkoušek 2014

Praktické zkoušky 2014

Organizace praktických zkoušek třídy PT 3
Zkoušky proběhnou dne 14. 5. v učebně 4 – Kl – od 8.00 (240 min) Labanc

Organizace praktických zkoušek třídy POD 3
Obhajoby proběhnou dne 14. 5. v učebně č.7
Obhajoby se zúčastní Pr,Ko,Ho,Kr
Organizace praktických zkoušek třídy SEP 4
Zkoušky proběhnou ve dnech 14. – 16.5. v učebně 3, na pracovištích SP a na SPV v ZVVZ
Dragounová – Arpida ČB – 7.5.
Sociální péče
Zkouška obsahuje praktickou část na pracovišti a písemnou část z kauzuistiky
14. – 15.5. – praktická zkouška proběhne na pracovištích ČB, Ta, Mi atd.
16.5. v 8.00 hod. – v učebně č. 3. bude písemná zkouška – kauzuistika – zajistí Kr, Pr

Ekonomika a podnikání
Obhajoby proběhnou dne 15. 5. v učebně č.7
Obhajoby se zúčastní Pr, Ko, Fp, Kr

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení ve formátu pdf

Výsledky přijímacího řízení – sociální činnost ve formátu pdf

Studentské volby do evropského parlamentu 2014

Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují Studentských voleb v České republice. Letos poprvé se uskuteční studentské volby také do Evropského parlamentu.  Studentské volby jsou součástí projektu Kdo jiný? zaměřeného na podporu aktivní účasti mladých lidí v občanské společnosti. Probíhají na gymnáziích, SOŠ a SOU v České republice a účastní se jich studenti starší patnácti let.