Aktualizovaný přehled volný míst v učebních i studijních oborech

Kód oboru Název oboru forma studia zakončení Počet volných míst Termín odevzdání přihlášky do 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů denní výuční list 2 22.6.2018 23-51-H/01 Strojní mechanik denní výuční list 6 22.6.2018 33-56-H/01 Truhlář denní výuční list 6 22.6.2018 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby denní výuční list 2 22.6.2018 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba denní výuční list 3 22.6.2018 64-41-L/51 Podnikání dálková maturita 10 15.6.2018 23-43-L/51 Provozní technika dálková maturita 10 15.6.2018