Technické obory

Možnost dálkového studia

Podnikání a provozní technika

Široká nabídka učebních oborů zakončené výučním listem

Opravář zemědělských strojů, obráběč kovů, mechanik opravář motorových vozidel, opravářské práce

Práce se dřevem

Obory truhlář, truhlářské a čalounické práce - perspektiva budoucího uplatnění

 

Přihlášky k maturitě? Nejpozději do 1. prosince

Právě probíhá přihlašování žáků k jarnímu zkušebnímu období (MZ 2016) – nejzazším termínem je 1. prosinec 2015.

Příběhy bezpráví 2015

Příběhy bezp. fotka

Už jedenáctým rokem se žáci základních a středních škol seznamují s moderní historií prostřednictvím příběhů. Každý listopad se na stovkách škol v celé České republice konají projekce filmů a besedy s pamětníky, historiky či filmaři. Předáváme mladým lidem příběhy těch, kteří na vlastní kůži poznali, jak snadno člověk svobodu ztratí a jak těžce ji pak získává zpátky. Více na www.jsns.cz.

Naše škola je každoročně součástí tohoto osvětového procesu, a to se silným ohlasem z řad zainteresovaných žáků. Letos padl los na třídu SOC4. V pondělí 23. 11. 2015 zhlédla při hodině občanské nauky dva dokumentární filmy: Československý filmový týdeník č. 35/1968, mapující události vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, a snímek U nás pomáhali taky, jež emotivně zachycuje vzdor vůči okupantům v srpnu 1968 a následnou rezignaci celé společnosti. Závěr dokumentu přináší paralelu se situací na Krymu v roce 2014. Bezprostředně po projekci proběhla poutavá diskuse na téma okupace a role svobody v demokracii.

Mgr. Václav Kašpar

 

Ředitelské volno 16. listopadu 2015

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy na 16. listopadu 2015 ředitelské volno.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

3J4A7856

Školní pingpongové klání

V pondělí 19. října 2015 se na SOŠ a SOU Milevsko konal turnaj ve stolním tenise. Akce se zúčastnilo 15 žáků, kteří nejdříve porovnali síly ve třech skupinách a následně se utkali ve vyřazovacích bojích. Po tuhých výkonech se spoustou krásných úderů se na 1. příčce umístil David Čipera, 2. místo obsadil Matěj Benedikt a bronzovou pozici opanoval Petr Vlk. Všichni hráči na stupních vítězů postoupili do okresního kola, kde budou reprezentovat naši školu.

Karel Syrovátka

pingpong

Turnaj ve fotbale

Není důležité vyhrát…

Ve středu 14. října 2015 jsme se zúčastnili Poháru Josefa Masopusta. Na tento písecký fotbalový turnaj dorazilo sedm mužstev, která se utkala ve dvou skupinách. V prvním zápase jsme poměřili síly s týmem SOŠ a SOU Písek a nakonec mu po těsném boji podlehli 1:0. V druhém zápase ve skupině jsme se utkali s VOŠL a SLŠ Písek a prohráli 2:0. Po dvou nezdarech nám nezbylo nic jiného než absolvovat souboj o páté místo, kde jsme se střetli s městským rivalem, Gymnáziem Milevsko. Soupeř nás přehrál a zaslouženě zvítězil 3:0.

Karel Syrovátka

P1020785

Den otevřených dveří

pozvánka

Podzimní nabídka kurzů pro veřejnost

V 1. pololetí školního roku 2015/2016 otevíráme tyto vzdělávací programy:

Pečovatelské a sociální dovednost

Cena: 7.000 Kč

Dnes asistent, zítra šéf

Cena: 6.200 Kč

Čtení technických výkresů

Cena: 4.000 Kč

Práce se dřevem, motorovou pilou a křovinořezem

Cena: 8.500 Kč

Výpomoc při přípravě pokrmů

Cena: 3.500 Kč

Výpomoc při obsluze hostů

Cena: 5.000 Kč

Příprava pokrmů studené kuchyně

Cena: 5.400 Kč

 

Přihlášky: do 16. 10. 2015

Úvodní schůzka: 19. 10. od 15.00

Odpolední a víkendová výuka

Více informací:

  • tel: 775 187 756
  • info@issou-milevsko.cz

Adaptační kurz

Začátkem září se konal na SOŠ a SOU Milevsko adaptační kurz pro první ročníky. Žáci se formou her a zábavných aktivit sbližovali, poznávali jeden druhého, seznamovali se s prostředím školy i s jejím nejbližším okolím.???????????????????????

???????????????????????

Kontrola pomůcek k písemným zkouškám společné části MZ na SOŠ a SOU Milevsko

Patříte-li mezi žáky, kteří budou konat od zítřka, tj. 1. září 2015, písemné maturitní zkoušky na SOŠ a SOU Milevsko, spádové škole píseckého okresu v podzimním zkušebním období, myslete na skutečnost, že povolené pomůcky (matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, Pravidla českého pravopisu a cizojazyčné slovníky bez příloh) musí projít kontrolou určených pedagogických pracovníků školy.

Z technických důvodů jsou kontroly výše uvedených publikací naplánovány takto:

Matematika – didaktický test

Termín zkoušky: 1. září 2015 – 12.00 hod.

Kontrola tabulek:  11.00 – 11.45 hod.

Pověřený pracovník: Ing. Václav Kotmel

Český jazyk a literatura – písemná práce

Termín zkoušky: 2. září 2015 – 12.15 hod.

Kontrola „Pravidel“:  11.15 – 12.00 hod.

Pověřený pracovník: Mgr. Markéta Hadáčková

Anglický jazyk – písemná práce

Termín zkoušky: 3. září 2015 – 12.15 hod.

Kontrola slovníků:  11.15 – 12.00 hod.

Pověřený pracovník: Mgr. Iveta Kašparová

Německý jazyk – písemná práce

Termín zkoušky: 4. září 2015 – 12.15 hod.

Kontrola slovníků:  11.15 – 12.00 hod.

Pověřený pracovník: Mgr. Iveta Kašparová

Kontroly proběhnou v učebně č. 7.

Knihy si přineste podepsané.

 

Mgr. Dagmar Švárová

ředitelka školy

Kontrola pomůcek – pověření