Technické obory

Možnost dálkového studia

Podnikání a provozní technika

Široká nabídka učebních oborů zakončené výučním listem

Opravář zemědělských strojů, obráběč kovů, mechanik opravář motorových vozidel, opravářské práce

Práce se dřevem

Obory truhlář, truhlářské a čalounické práce - perspektiva budoucího uplatnění

 

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení ve formátu pdf

Výsledky přijímacího řízení – sociální činnost ve formátu pdf

Studentské volby do evropského parlamentu 2014

Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují Studentských voleb v České republice. Letos poprvé se uskuteční studentské volby také do Evropského parlamentu.  Studentské volby jsou součástí projektu Kdo jiný? zaměřeného na podporu aktivní účasti mladých lidí v občanské společnosti. Probíhají na gymnáziích, SOŠ a SOU v České republice a účastní se jich studenti starší patnácti let.

Výzva v rámci projektu Rozvoj technického vzdělávání v JK – Univerzální hrotový soustruh

Popis zakázky: Univerzální hrotový soustruh

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 22.4.2014 v 10:30 hodin. Nabídky podané po tomto termínu budou vyřazeny a nebudou dále hodnoceny.

Nabídky budou doručeny v listinné podobě poštou nebo osobně do sekretariátu SOŠ a SOU, Milevsko, Čs. armády 777.

Výzva k podání nabídky
Příloha 1 – Krycí list
Příloha 2 – Čestné prohlášení
Příloha 3 – Položkový rozpočet
Příloha 4 – Kupní smlouva

Výzva v rámci projektu Chceme být lepší – Jazyková laboratoř

Popis zakázky: Jazyková laboratoř

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 22.4.2014 v 10:30 hodin. Nabídky podané po tomto termínu budou vyřazeny a nebudou dále hodnoceny.

Nabídky budou doručeny v listinné podobě poštou nebo osobně do sekretariátu SOŠ a SOU, Milevsko, Čs. armády 777.

Výzva k podání nabídky
Příloha 1 – Krycí list
Příloha 2 – Čestné prohlášení
Příloha 3 – Položkový rozpočet
Příloha 4 – Kupní smlouva

Výzva a výsledek VZ v rámci projektu Rozvoj technického vzdělání v Jihočeském kraji – Virtuální svářecí centrum

Popis zakázky: Virtuální svářecí centrum

Toto výběrové řízení již proběhlo. Lhůta pro podání nabídek skončila dnem 11.3.2014 v 10:00 hodin.

Výsledek (zveřejněno 21.3.2014)
Výzva k podání nabídky
Příloha 1 – Krycí list
Příloha 2 – Čestné prohlášení
Příloha 3 – Položkový rozpočet
Příloha 4 – Kupní smlouva

Výzva a výsledky VZ v rámci projektu Rozvoj technického vzdělání v Jihočeském kraji – Sada nářadí pro žáky

Popis zakázky:  36 sad nářadí pro žáky a 1 přenosná svářečka.
Toto výběrové řízení již proběhlo. Lhůta pro podání nabídek skončla dnem 25.2.2014 v 10:00 hodin.

Výsledky (Zveřejněno 14.3.2014)

Výzva k podání nabídky
Příloha 1 - Krycí list
Příloha 2 - Čestné prohlášení
Příloha 3 - Položkový rozpočet
Příloha 4 - Kupní smlouva

Otevíráme nový kurz – Práce se dřevem, motorová pila a křovinořez

Výzva a výsledky VZ v rámci projektu Rozvoj technického vzdělání v Jihočeském kraji

Název zakázky: Soubor VT pro Rozvoj technického vzdělávání
Toto výběrové řízení již proběhlo. Lhůta pro podání nabídek skončila dnem 11.2.2014 v 10:00 hodin

Výsledky

Výzva k podání nabídky

Příloha 1 - Krycí list
Příloha 2 - Čestné prohlášení
Příloha 3 - Položkový rozpočet
Příloha 4 - Kupní smlouva

Kritéria pro přijímací zkoušky

1. Denní studium – studijní obory
Uzávěrka podání přihlášek k dennímu studiu je stanovena na pondělí 17.3.2014. V souladu se Školským zákonem a Vyhláškou o přijímání ke studiu (v platném znění) se v naší škole ve dnech 22. a 23. dubna 2014 konají přijímací zkoušky do maturitních oborů:
Mechanik strojů a zařízení – z českého jazyka a matematiky
Sociální péče – z českého jazyka a biologie člověka.
Všichni uchazeči obdrží písemně registrační čísla.

Výzva k podání nabídky v rámci projektu Vzdělání pro každého

Výzva k podání nabídek

(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Výzva k podání nabídky
Příloha 1 – Krycí list nabídky 
Příloha 2 – Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
Příloha 3 – Položkový rozpočet
Příloha 4 – Kupní smlouva